Nr 108 (2019): Produkcja i dystrybucja filmowaWydanie numeru współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

pisffinace2.jpg


Od redakcji

Karolina Kosińska
4
Rozpowszechnianie filmów w PRL

Film polski – perspektywa produkcyjna wczoraj i dziś

Współczesny rynek filmowy

Aleksandra Bartosiewicz, Agnieszka Orankiewicz
232-242
Z historii filmu

Okiem i uchem

Marcin Giżycki
315-318
Książki o filmie

Ryszard W. Kluszczyński
319-322
Rafał Marszałek
323-326
Table des matières

Teresa Rutkowska
348