„Na wylot” Grzegorza Królikiewicza – produkcja, dystrybucja i recepcja

Michał Dondzik

eldondzik@wp.pl
Uniwersytet Łódzki (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-6661-7420

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony Na wylot – debiutanckiemu filmowi fabularnemu Grzegorza Królikiewicza. Autor, opierając się na archiwaliach odnalezionych w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym, Archiwum Akt Nowych oraz zbiorach prywatnych drobiazgowo rekonstruuje konteksty produkcyjne, dystrybucyjne i promocyjne filmu, osadzając je także w kontekście politycznym. Korzystając z relacji świadków, wyimków z prasy filmowej i codziennej, wskazuje, że choć krytyka per saldo oceniła film wysoko, to jednak cieszył się on jedynie umiarkowanym zainteresowaniem widowni, często spotykając się z bardzo ostrymi reakcjami. Tekst przypomina kontekst recepcyjny filmu, burzliwe dyskusje wokół niego, gwałtowne repliki zarówno krytyków, jak i samego reżysera. Dzięki tak szeroko przedstawionej dokumentacji, tekst obala też pewne mity, które przez lata budowano wokół dzieła Królikiewicza.

 


Słowa kluczowe:

Grzegorz Królikiewicz, produkcja filmowa, dystrybucja filmowa, recepcja filmu, kino polskie

Kałużyński, Zygmunt. „W poszukiwaniu stylu”, Polityka 1973 nr 20.
  Google Scholar

Królikiewicz, Grzegorz. „Tren na śmierć cenzora”, Reżyser 1992, nr 11-13.
  Google Scholar

Malatyńska, Maria. „Przepustka czy sztandar”, Życie Literackie 1973, nr 23.
  Google Scholar

Marszałek, Rafał. „Nędznicy Królikiewicza”, Literatura, 1973, nr 20.
  Google Scholar

Mętrak, Krzysztof. „Widzowie z kina „Atlantic”, Kultura 1973, nr 38.
  Google Scholar

Passent, Daniel. „Bardziej gniewny niż młody”, Szpilki 1973, nr 20.
  Google Scholar

Torański, Błażej. Knebel. Cenzura w PRL-u, Warszawa: Zona Zero, 2016.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By / Share

Dondzik, M. (2019) „«Na wylot» Grzegorza Królikiewicza – produkcja, dystrybucja i recepcja”, Kwartalnik Filmowy, (108), s. 170–189. doi: 10.36744/kf.189.

Autorzy

Michał Dondzik 
eldondzik@wp.pl
Uniwersytet Łódzki Polska
https://orcid.org/0000-0002-6661-7420

Filmoznawca; przygotowuje dysertację W kadrze i poza nim. Fabularne filmy Grzegorza Królikiewicza. Interesuje się kinem polskim oraz filmem dokumentalnym. Publikował w „Kwartalniku Filmowym”, „Panoptikum”, „Ekranach” oraz tomach zbiorowych. Jest autorem książek Leszek Wronko. Dźwięk filmu polskiego (2013) oraz Elementarz Wytwórni Filmów Oświatowych (2018; wraz z K. Jajką i E. Sowińskim).Statystyki

Abstract views: 512
PDF downloads: 554


Licencja

Prawa autorskie (c) 2019 Michał Dondzik

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.