STALI WSPÓŁPRACOWNICY I RECENZENCI


 • Paweł Biliński (Uniwersytet Gdański) [Polska]
 • Warren Buckland (Oxford Brookes University) [Wielka Brytania]
 • Piotr Celiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) [Polska]
 • Paul Coates (University of Western Ontario) [Kanada]
 • Janina Falkowska (University of Western Ontario) [Kanada]
 • Marcin Giżycki (Rhode Island School of Design) [USA]
 • Andrzej Gwóźdź (Uniwersytet Śląski) [Polska]
 • Marek Haltof (Northern Michigan University) [USA]
 • Małgorzata Hendrykowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) [Polska]
 • Marek Hendrykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) [Polska]
 • Maryla Hopfinger (Instytut Badań Literackich PAN) [Polska]
 • Małgorzata Jakubowska (Uniwersytet Łódzki) [Polska]
 • Ryszard W. Kluszczyński (Uniwersytet Łódzki) [Polska]
 • Tomasz Kłys (Uniwersytet Łódzki) [Polska]
 • Arkadiusz Lewicki (Uniwersytet Wrocławski) [Polska]
 • Ewa Mazierska (University of Central Lancashire) [Wielka Brytania]
 • Jacek Ostaszewski (Uniwersytet Jagielloński) [Polska]
 • Elżbieta Ostrowska (Uniwersytet Łódzki) [Polska]
 • Michał Pabiś-Orzeszyna (Uniwersytet Łódzki) [Polska]
 • Magdalena Podsiadło-Kwiecień (Uniwersytet Jagielloński) [Polska]
 • Sławomir Sikora (Uniwersytet Warszawski) [Polska]
 • Grażyna Stachówna (Uniwersytet Jagielloński) [Polska]
 • Tadeusz Szczepański (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi) [Polska]
 • Magda Szcześniak (Uniwersytet Warszawski) [Polska]