ARCHIWIZACJA I AUTOARCHIWIZACJA


Zachowanie dostępu do „Kwartalnika Filmowego” jest zapewnione dzięki archiwizacji w repozytorium POLONA (bibliotece cyfrowej stworzonej przez Bibliotekę Narodową, służącej nieodpłatnemu udostępnianiu w formie cyfrowej zasobów Biblioteki Narodowej i innych instytucji). Wszystkie opublikowane artykuły będą dostępne w repozytorium POLONA także w przypadku, gdyby czasopismo przestało się ukazywać.

Zachęcamy autorów i autorki, by archiwizowali(-ły) opublikowaną wersję artykułu w Internecie, w tym na stronach internetowych własnych bądź instytucjonalnych albo w repozytoriach naukowych, podając szczegóły bibliograficzne (zwłaszcza numer DOI), które potwierdzają fakt publikacji w czasopiśmie.

Dodatkowe informacje na ten temat są dostępne w profilu czasopisma w bazie Sherpa Romeo.