ARCHIWIZACJA I AUTOARCHIWIZACJA


Zachowanie dostępu do „Kwartalnika Filmowego” jest zapewnione dzięki archiwizacji w repozytorium POLONA (bibliotece cyfrowej stworzonej przez Bibliotekę Narodową, służącej nieodpłatnemu udostępnianiu w formie cyfrowej zasobów Biblioteki Narodowej i innych instytucji). Wszystkie opublikowane artykuły będą dostępne w repozytorium POLONA także w przypadku, gdyby czasopismo przestało się ukazywać.

Zachęcamy autorki i autorów, by archiwizowali opublikowaną wersję artykułu na swoich stronach internetowych albo w repozytoriach naukowych, podając szczegóły bibliograficzne (zwłaszcza numer DOI), które potwierdzają fakt publikacji w czasopiśmie.