ZASADY OTWARTEGO DOSTĘPU


Otwarty dostęp to jeden z najważniejszych aspektów naszej polityki redakcyjnej i etyki publikacji. Stosujemy zasady otwartego dostępu określone w The Budapest Open Access Initiative (BOAI).

„Kwartalnik Filmowy” ukazuje się co kwartał (numery „Wiosna”, „Lato”, „Jesień” i „Zima” publikujemy odpowiednio pod koniec kolejnych kwartałów roku). Wersją referencyjną (pierwotną) pisma jest wydanie papierowe (ISSN: 0452-9502). Czasopismo jest publikowane w całkowicie otwartym dostępie na licencji CC BY 4.0. Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). W szczególnych przypadkach pojedyncze artykuły mogą być publikowane na innej licencji; informacja o takim wyjątku zostanie umieszczona w odpowiednich miejscach w drukowanej wersji pisma i w wersji online. Czasopismo nie pobiera żadnych opłat od autorek i autorów.

Wszystkie numery ukazują się w wersji online w otwartym dostępie równocześnie z publikacją wydania papierowego.

Wszystkie publikowane treści są dostępne nieodpłatnie, bez opóźnienia, a dostęp do nich nie wymaga od czytelników i czytelniczek rejestracji. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania informacji licencyjnej i wskazania autorów oraz autorek jako właścicieli praw do tekstu.