Kontakt

"Kwartalnik Filmowy"
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ul. Długa 26/28
00-950 Warszawa
skr. poczt. 994
tel.: (48-22) 50-48-234
fax: (48-22) 831-31-49
kwartalnik.filmowy@ispan.pl

Główna osoba do kontaktu

"Kwartalnik Filmowy"
(48-22) 50-48-234

Wsparcie techniczne