Kontakt

REDAKCJA / EDITORIAL OFFICE
„Kwartalnik Filmowy”
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk / Institute of Art, Polish Academy of Sciences
ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa, skr. poczt. / PO Box 994, Polska / Poland
tel.: (+48) 22 50 48 234
e-mail: kwartalnik.filmowy@ispan.pl

REDAKTORKA NACZELNA / EDITOR-IN-CHIEF
Karolina Kosińska, e-mail: karolina.kosinska@ispan.pl
SEKRETARZ REDAKCJI / MANAGING EDITOR
Grzegorz Nadgrodkiewicz, e-mail: grzegorz.nadgrodkiewicz@ispan.pl

WYDAWCY / PUBLISHERS
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk / Institute of Art, Polish Academy of Sciences
ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa, skr. poczt. / PO Box 994, Polska / Poland
tel.: (+48) 22 50 48 274
e-mail: wydawnictwo@ispan.pl

Stowarzyszenie Liber pro Arte / Liber pro Arte Society
ul. Długa 28, 00-238 Warszawa, Polska / Poland
tel.: (+48) 22 50 48 258
e-mail: liberproarte@liberproarte.eu

Główna osoba do kontaktu

„Kwartalnik Filmowy”
(+48) 22 50 48 234

Wsparcie techniczne