Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • Artykuł nie był publikowany i nie został zgłoszony w innym czasopiśmie ani wydawnictwie.
  • Tekst został zapisany w formacie .doc, .docx lub .rtf.
  • Artykuł został zredagowany zgodnie z wytycznymi redakcji.
  • Wpisano w odpowiednie pola afiliację oraz numer ORCID (prosimy nie umieszczać ich w pliku z artykułem).
  • Ilustracje są załączone w osobnych, opisanych plikach (w formatach .tiff, .jpg, .bmp lub .png, w rozdzielczości 300 DPI). Autor deklaruje, że zadba o zapewnienie praw do ich reprodukcji.
  • Autor przygotował streszczenie (polskie i angielskie do 1000 znaków), słowa-klucze (polskie i angielskie, odseparowane klawiszem "enter"; prosimy nie używać znaków interpunkcyjnych), bibliografię (w stylu APA, z numerami DOI, jeśli to możliwe, także jako osobny plik w formacie .doc, .docx lub .rtf.) oraz biogram (po polsku i angielsku). Wpisanie ich w odpowiednie pola (bibliografię należy dodatkowo załączyć jako plik) będzie konieczne, by zakończyć proces zgłaszania artykułu (prosimy nie umieszczać ich w pliku z artykułem).
  • Autor udziela redakcji niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu.


Wszystkie wytyczne dotyczące formatowania tekstów oraz stylu bibliograficznego APA są dostępne w zakładce DLA AUTORA.