PROFIL NAUKOWY


„Kwartalnik Filmowy” jest skierowany do środowisk akademickich, studentów wydziałów humanistycznych, zwłaszcza filmoznawstwa, a także do wyrobionych kinofilów. Zwykle wydawany jest w formie tomów monograficznych poświęconych konkretnemu problemowi albo wybitnym twórcom filmowym. Redakcja stara się formułować tematy kolejnych tomów tak, by korespondowały z tendencjami współczesnego filmoznawstwa światowego. Obejmują one takie kwestie jak: struktura dzieła filmowego („Labirynty narracji”, „Dźwięk, słowo i muzyka w filmie”, „Obraz filmowy, obraz w filmie”, „Wnętrza. O filmowej przestrzeni zamkniętej), problem autorstwa w kinie („Autor w filmie”), kinematografie narodowe i regionalne („Kino skandynawskie”, „Kino Azji”, „Kino brytyjskie”, „Kino amerykańskie”). Osobna grupa problemów dotyczy kina w relacji do innych dziedzin życia społecznego („Kino polskie i polityka”, „Ideologia i film”, „Antropologia i film”, „Oblicza rzeczywistości”) oraz innych dziedzin sztuki („Film i awangarda”, „Teatr i film”, „Kino i nowe media”, „Kino i fotografia”). Staramy się poruszać także kwestie historycznofilmowe („Film i historia”, „Redefinicje klasyki”) z naciskiem na kino polskie. Osobno traktujemy ważne tematy filmowe, takie jak „Kobiety w kinie”, „Sacrum i film”, „Miasto w filmie”, „Ciało w filmie”. Poświęcaliśmy osobne numery pisma takim twórcom, jak Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Ingmar Bergman, Andriej Tarkowski. Poruszaliśmy także problemy kina dokumentalnego i animowanego. Prowadzimy stały dział recenzji najważniejszych książek o filmie publikowanych w Polsce bądź dotyczących polskiego kina i mediów.

„Kwartalnik Filmowy” prezentuje teksty najważniejszych polskich badaczy filmu i mediów, ale zaprasza do współpracy także studentów i doktorantów. Dbając nie tylko o merytoryczną, ale i literacką wartość tekstu, pozostawiamy piszącym pole do rozwijania własnej indywidualności twórczej, cenimy różnorodność stylistyczną i nieszablonowe ujęcia tematu. Interesuje nas interdyscyplinarność i otwartość na nowe metodologie.

Wydajemy cztery tomy rocznie – zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej (w wolnym dostępie).