PROFIL NAUKOWY


„Kwartalnik Filmowy” jest skierowany do środowisk akademickich, studentów wydziałów humanistycznych, zwłaszcza filmoznawstwa, a także do wyrobionych kinofilów. Zwykle jest wydawany w formie tomów monograficznych poświęconych konkretnemu problemowi. Redakcja stara się formułować tematy kolejnych numerów tak, by korespondowały z tendencjami współczesnego filmoznawstwa światowego. Obejmują one takie kwestie jak: struktura dzieła filmowego („Filmowe labirynty narracji”, „Dźwięk, muzyka, słowo w filmie”, „Obraz filmowy, obraz w filmie”, „Jedno ujęcie”), kinematografie narodowe i regionalne („Kino skandynawskie”, „Film w Azji”, „Kino brytyjskie”, „Kino amerykańskie”). Osobna grupa problemów dotyczy kina w relacji do innych dziedzin życia społecznego („Kino polskie i polityka”, „Ideologia i film”, „Antropologia i film”, „Kino i tożsamość społeczna”) oraz innych dziedzin sztuki („Awangarda i film”, „Film i teatr”, „Kino i nowe media”, „Film, fotografia, rzeczywistość”, „Przestrzeń architektoniczna w filmie”). Staramy się poruszać także kwestie historyczno- i teoretycznofilmowe („Historia w filmie”, „Historia filmu”, „Redefinicje klasyki”, „/Nowa/ teoria filmu”) oraz dotyczące kultury filmowej, z naciskiem na kino polskie. Osobno traktujemy ważne tematy filmowe, takie jak „Kobiety w kinie”, „Sacrum w filmie”, „Miasto w filmie”, „Ciało w filmie”, „Zmysły i afekty”. Prowadzimy stały dział recenzji najważniejszych książek o filmie opublikowanych w Polsce bądź dotyczących polskiego kina i mediów.

„Kwartalnik Filmowy” prezentuje teksty uznanych badaczek i badaczy filmu oraz mediów, ale zaprasza do współpracy także studentki i studentów oraz doktorantki i doktorantów. Dbając nie tylko o merytoryczną, ale i literacką wartość tekstu, pozostawiamy piszącym pole do rozwijania własnej indywidualności twórczej. Cenimy różnorodność stylistyczną i nieszablonowe ujęcia tematu. Interesuje nas interdyscyplinarność i otwartość na nowe metodologie.

Jako pismo wydawane w wersji papierowej oraz cyfrowej (online, w wolnym dostępie), chcemy też dotrzeć do autorów i czytelników z innych krajów, publikując teksty zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Nasze Call for Papers (w obu językach) rozpowszechniamy rozmaitymi kanałami (media społecznościowe, strony i platformy stowarzyszeń akademickich etc.). W nawiązywaniu kontaktów z autorami z ośrodków zagranicznych wspiera nas także międzynarodowa Rada Naukowo-Redakcyjna. Staramy się również ponownie włączyć do obiegu naukowego, także poza Polską, najważniejsze osiągnięcia wczesnych lat polskiego filmoznawstwa – w kolejnych tomach publikujemy przekłady na język angielski wybranych materiałów archiwalnych oraz ich opracowania krytyczne.

Wydajemy cztery tomy rocznie – zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej (w wolnym dostępie).