„Kwartalnik Filmowy” to naukowe czasopismo filmoznawcze wydawane przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Jest jednym z najbardziej cenionych i opiniotwórczych periodyków wśród polskich czasopism o tematyce kulturalnej. Zajmuje się historią i teorią filmu, sztuk audiowizualnych i mediów, a także prezentuje ważne zjawiska we współczesnym filmoznawstwie i medioznawstwie oraz zagadnienia poszerzające wiedzę na temat interdyscyplinarnych i międzykulturowych aspektów sztuki filmowej, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu polskiego. „Kwartalnik Filmowy” przeznaczony jest dla pracowników naukowych, studentów uniwersyteckich wydziałów humanistycznych i szkół artystycznych, dla szeroko pojętego środowiska filmowego oraz dla wyrobionych kinomanów. Przyjmujemy teksty w języku polskim i angielskim. Wszystkie teksty podlegają podwójnie ślepej recenzji. Wydajemy cztery tomy rocznie – zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (z dnia 9 lutego 2021 r.) za publikację w "Kwartalniku Filmowym" przyznaje się 40 punktów.
Wszystkie artykuły są do pobrania w otwartym dostępie na licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0.
Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN: 0452-9502).

ISSN: 0452-9502 (Print) ISSN: 2719-2725 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

 
 

Nabór do tomów nr 117 i 118 już otwarty!

2021-06-25

Szanowne Autorki, Szanowni Autorzy,

nabór tekstów do dwóch pierwszych tomów na rok 2022 został otwarty:

- nr 117 (wiosna): KINO NIEZNANE/UKRYTE (artykuły przyjmujemy do 9 stycznia 2022 r.),

- nr 118 (lato): JEDNO UJĘCIE (artykuły przyjmujemy do 3 kwietnia 2022 r.).

Zachęcamy do zapoznania się z call for papers oraz nadsyłania zgłoszeń.  • ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities)
  • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
  • CEEOL (The Central and Eastern European Online Library)
  • EBSCO (Film and Television Literature Index with Full Text)
  • BazHum
  • Index Copernicus - IC Journals Master List
  • ProQuest - FIAF International Index to Film Periodicals / FIAF International Index to Film Periodicals Plus
  • Katalog Czasopism Kulturalnych
  • ARIANTA
  • PBN (Polska Bibliografia Naukowa)

MNISW
40 punktów

Index Copernicus
ICV 2019: 97.24