Zespół redakcyjny


Redaktorka naczelna:
dr Karolina Kosińska, Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-1096-878X
karolina.kosinska@ispan.pl

Sekretarz redakcji:
mgr Grzegorz Nadgrodkiewicz, Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-3091-5714
grzegorz.nadgrodkiewicz@ispan.pl

Redaktorki:
dr Ewa Fiuk, Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-9908-8510
ewa.fiuk@ispan.pl

dr Beata Kosińska-Krippner, Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-8096-9708
beata.krippner@ispan.pl

mgr Klaudia Rachubińska, Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-8240-0643
klaudia.rachubinska@ispan.pl

RADA NAUKOWO-REDAKCYJNA

ROLA ZESPOŁU REDAKCYJNEGO I RADY NAUKOWO-REDAKCYJNEJ

Korekta:
Joanna Zabłocka (język polski), Zofia Ziemann (język angielski)

Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku:
Studio Graficzne TEMPERÓWKA