Zespół redakcyjnyRedaktorka naczelna:
Karolina Kosińska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
karolina.kosinska@ispan.pl

Sekretarz redakcji:
Grzegorz Nadgrodkiewicz, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
grzegorz.nadgrodkiewicz@ispan.pl

Redaktorzy:
Zbigniew Benedyktowicz, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
zbigniew.benedyktowicz@ispan.pl
Ryszard Ciarka, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ryszard.ciarka@ispan.pl
Ewa Fiuk, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ewa.fiuk@ispan.pl
Beata Kosińska-Krippner, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
beata.krippner@ispan.pl