Zachęcamy pracowniczki i pracowników bibliotek do włączenia "Kwartalnika Filmowego" do listy czasopism elektronicznych w zasobach Państwa bibliotek. System typu "open source", z którego korzysta "Kwartalnik Filmowy" przy obsłudze całego procesu wydawniczego, jest przystosowany do wykorzystywania przez biblioteki gromadzące zasoby czasopism redagowanych przez osoby afiliowane przy uczelniach, do których biblioteki te przynależą organizacyjnie (zob. Open Journal Systems).