HISTORIA


„Kwartalnik Filmowy” jest filmoznawczym pismem naukowym wydawanym przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Obecne pismo jest kontynuacją „Kwartalnika Filmowego” wydawanego w latach 1951-1965 i redagowanego przez zespół Zakładu Historii i Teorii Filmu Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Inicjatorem i redaktorem naczelnym periodyku był wówczas prof. Jerzy Toeplitz – historyk kina, edukator, pedagog, autor wielu publikacji, przede wszystkim monumentalnej, sześciotomowej Historii sztuki filmowej.

W momencie swojego powstania „Kwartalnik Filmowy” był pierwszym czasopismem filmoznawczym w Polsce i jako forum dyskusji naukowej odpowiadał potrzebom badaczy przede wszystkim z dwóch ośrodków – Zakładu Wiedzy o Filmie Uniwersytetu Łódzkiego (tam w 1958 roku Bolesław W. Lewicki utworzył pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie kierunek filmoznawczy) oraz Zakładu Filmu, który istniał w Instytucie Sztuki od początku lat 60., a którego kierownikiem był Aleksander Jackiewicz. Ostatni numer pierwszej edycji został wydany w 1965 roku, a przyczyny decyzji o zaprzestaniu jego wydawania – choć nie są dostatecznie jasne – prawdopodobnie wiązały się z nową inicjatywą Jerzego Toeplitza utworzenia miesięcznika „Kino”, który częściowo przejął funkcję „Kwartalnika Filmowego”, otwierając łamy dla refleksji o teorii i historii filmu. Po kilkudziesięciu latach przerwy, w 1993 roku, wznowiono wydawanie pisma. Ponieważ miesięcznik „Kino” był już wówczas czasopismem poświęconym głównie krytyce filmowej, kierownictwo Instytutu Sztuki podjęło decyzję o ponownym uruchomieniu czasopisma naukowego, zwłaszcza że na wielu uczelniach w Polsce otwierano kolejne kierunki filmoznawcze. Pierwszym redaktorem naczelnym po przerwie został Janusz Gazda. Wznowienie „Kwartalnika Filmowego” zbiegło się z rocznicą 100 lat kina.

Redaktorzy naczelni: Janusz Gazda (1993-1997), Teresa Rutkowska (1998-2019), Karolina Kosińska (od 2019).

Skład redakcji: Zbigniew Benedyktowicz (1993-2020), Wojciech Chyła (1993-2001), Ryszard Ciarka (1993-2022), Ewa Fiuk (od 2019), Janusz Gazda (1993-1997), Beata Kosińska-Krippner (od 1993), Karolina Kosińska (od 2003), Seweryn Kuśmierczyk (1994-1995), Wojciech Michera (1995-2002), Grzegorz Nadgrodkiewicz (od 2005), Stanisław Ozimek (1993-1997), Liliana Pechal (w roku 2001), Aneta Pierzchała (1998-2000), Klaudia Rachubińska (od 2022), Teresa Rutkowska (1993-2019), Sławomir Sikora (2003-2007).

Historia pierwszej i drugiej edycji pisma do pobrania