Obraz, technologia i film polski. Dziworski, Rybczyński i Królikiewicz


Abstrakt

Artykuł jest próbą spojrzenia na filmy Na wylot (1973), Wieczne pretensje (1975) i Tańczący jastrząb (1978) Grzegorza Królikiewicza przez pryzmat techniki filmowej. W artykule autor przywołuje wspomnienia operatorów tychże filmów: Bogdana Dziworskiego i Zbigniewa Rybczyńskiego, uzupełniając je relacjami innych osób zaangażowanych w twórczy i technologiczny proces powstawania dzieł. Zebrane po latach wspomnienia filmowców zostają skonfrontowane z relacjami prasowymi z planów produkcji, a także dokumentami znalezionymi podczas szeroko zakrojonej kwerendy archiwalnej. Celem artykułu jest odsłonięcie relacji między artystycznymi aspiracjami operatorów i reżysera a technicznymi możliwościami kinematografii Polski Ludowej.


Słowa kluczowe

Bogdan Dziworski; Zbigniew Rybczyński; Grzegorz Królikiewicz; film polski; sztuka operatorska; technika filmowaDolińska, E. (1977). U progu. Reportaż z filmu „Tańczący jastrząb”. Film, (3), s. 19.

Gruc-Rozbicka, I. (2000). Fechmistrz – z Bogdanem Dziworskim rozmawiała Irena Gruc-Rozbicka. Film&TV Kamera, (1), s. 6.

Iskierko, A. (1975). Wieczne pretensje i... – notowała Alicja Iskierko. Ekran, (7), s. 17.

Janicki, S. (1973). Oko, kondycja i dobre pepegi – rozmowa Stanisława Janickiego z Bogdanem Dziworskim. Gazeta Festiwalowa, (3), s. 3.

Janicki, S. (1973). Poza kadrem – z Grzegorzem Królikiewiczem rozmawiał Stanisław Janicki. Kino, (4), s. 8.

Kawalec, J. (1964). Tańczący jastrząb. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kletowski, P., Marecki, P. (2011). Królikiewicz. Pracuję dla przyszłości. Kraków: Korporacja Ha!Art.

Kłys, T. (2013). Od Mabusego do Goebbelsa. Weimarskie filmy Fritza Langa i kino niemieckie do roku 1945. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT.

Królikiewicz, G., Rybczyński, Z. (1976). „Tańczący jastrząb”. Scenopis według powieści Juliana Kawalca. Łódź.

Kuźmicki, M. (2016). Bogdan Mozer: najchętniej wszystko robię sam – z Bogdanem Mozerem rozmawiał Mieczysław Kuźmicki. Magazyn Filmowy, 56 (4), s. 78.

Markowski, A. (1975). Formowanie chaotycznego świata – z Grzegorzem Królikiewiczem rozmawiał Andrzej Markowski. Kino, (7), s. 14.

Połom, J. (1980). Film – sztuka obrazu. Realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego, (21).

Przylipiak, M. (1987). Obrona Królikiewicza. W: K. Sobotka (red.), Film polski. Twórcy i mity. Łódź: Łódzki Dom Kultury.

Przylipiak, M. (2007). Kino bezpośrednie. 1960-1963. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Stolarska, B. (1987). Twórczość filmowa Grzegorza Królikiewicza. Sesja filmoznawcza 13-16 maja 1987 r. Łódź: Łódzki Dom Kultury – DKF.

Wertenstein, W. (1973). Móc, chcieć, wiedzieć i zdążyć. Kino, (7), s. 22.

Wojciechowski, M. (1971). KOTF wykonuje po prostu swoje obowiązki… – z Wiesławem Stemplem rozmawiał Mikołaj Wojciechowski. Ekran, (34), s. 5.

Wojciechowski, M. (1972). Pragnę wyzwolić niepokój egzystencjalny – z Grzegorzem Królikiewiczem rozmawiał Mikołaj Wojciechowski. Ekran, (30), s. 16.

Zarzycki, A. (1972). Rozpacz i zbrodnia. Magazyn Filmowy, (31), s. 11.

Pobierz

Opublikowane : 2021-05-13


Dondzik, M. (2021) „Obraz, technologia i film polski. Dziworski, Rybczyński i Królikiewicz ”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 92-113. doi: 10.36744/kf.674.

Michał Dondzik  eldondzik@wp.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6661-7420

Filmoznawca, doktorant w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowuje dysertację W kadrze i poza nim. Fabularne filmy Grzegorza Królikiewicza. Interesuje się kinem polskim oraz filmem dokumentalnym. Publikował w „Kwartalniku Filmowym”, „Pleografie”, „Panoptikum” oraz tomach zbiorowych. Jest autorem książek Leszek Wronko. Dźwięk filmu polskiego (2013) oraz Elementarz Wytwórni Filmów Oświatowych (2018; wraz z Krzysztofem Jajką i Emilem Sowińskim).

 

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA