Z dala od Acapulco i Londynu. Fenomen warszawskiego Festiwalu Festiwali Filmowych w latach 1958-1966

Krzysztof Jajko

krzysztof.jajko@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-6489-0423

Abstrakt

Autor opisuje powstanie oraz rozwój jednej z najważniejszych imprez filmowych w PRL. Na przykładzie dziewięciu pierwszych edycji Festiwalu Festiwali Filmowych, przemianowanego w 1967 r. na Przegląd Filmów Świata – Konfrontacje, przedstawia różne aspekty funkcjonowania kultury filmowej w tym okresie. Po pierwsze, odtwarza kulisy organizacyjne imprezy, zwracając szczególną uwagę na ograniczenia instytucjonalne oraz problemy logistyczne ściśle powiązane z niewydolnością państwa socjalistycznego. Po drugie, analizuje politykę repertuarową festiwalu, która odzwierciedlała napięcie między dążeniem organizatorów do ukazania najważniejszych trendów w kinie światowym a koniecznością promocji słusznych pod względem ideologicznym filmów socjalistycznych. Po trzecie, wskazuje na założenia programowe imprezy i odnosi je do bardziej ogólnych procesów, jakie zachodziły w europejskiej kulturze filmowej w okresie powojennym (wykształcenie się instytucji oraz dyskursów służących promocji i dystrybucji filmu artystycznego).

Instytucje finansujące

Artykuł powstał w ramach realizacji projektu „Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2016/22/E/HS2/00135).

Słowa kluczowe:

festiwal filmowy, PRL, kultura filmowa

Balio, Tino. The Foreign Film Renaissance on American Screens, 1946-1973. Madison: The University of Wisconsin Press, 2010.
  Google Scholar

Baughan, Nikki. „A brief history of the BFI London Film Festival”. Bfi.org. sierpień 23, 2018. www.bfi.org.uk
  Google Scholar

Elsaesser, Thomas. European Cinema. Face to Face with Hollywood. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005.
DOI: https://doi.org/10.5117/9789053565940   Google Scholar

Grzelecki, Stanisław. „FFF? Oczywiście! Ale – inaczej”, Życie Warszawy, 6 stycznia, 1960.
  Google Scholar

Grzelecki, Stanisław. „Marlena dla mas, FFF dla kas?”, Życie Warszawy, 9 stycznia, 1964.
  Google Scholar

Grzelecki, Stanisław, Armatys, Leszek. Międzynarodowe festiwale filmowe, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1967.
  Google Scholar

Grzelecki, Stanisław. „Nic i wszystko”, Życie Warszawy, 18 stycznia, 1966.
  Google Scholar

Grzelecki, Stanisław. „Rozczarowania i protesty”, Życie Warszawy, 21 stycznia, 1966.
  Google Scholar

Kałużyński, Zygmunt. „Dziś flaki (wojenne) międzynarodowe”, Polityka, 2 stycznia, 1960.
  Google Scholar

Kałużyński, Zygmunt. „Okiem widza”, Polityka, 8 marca, 1958.
  Google Scholar

Kałużyński, Zygmunt. „Targi handlowe i antykwariat”, Film, 6 lutego, 1966.
  Google Scholar

Klaczyński, Zbigniew. „Film szuka człowieka (na marginesie IV FFF)”, Trybuna Ludu, 27 grudnia, 1960.
  Google Scholar

Kołodyński, Andrzej. „Czas zacząć odliczanie”, Konfrontacje ‘93.
  Google Scholar

Majewski, Jerzy S. Historia warszawskich kin, Warszawa: Wydawnictwo Agora, 2019.
  Google Scholar

„Materiały informacyjne z działalności Filmowej Rady Repertuarowej przy Centrali Wynajmu”, Archiwum Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (AFINA), Filmowa Rada Repertuarowa, A-336.
  Google Scholar

Neale, Steve. „Art Cinema as Institution.” In The European Cinema Reader, edited by Catherine Fowler, London: Routledge, 2002.
  Google Scholar

Pijanowski, Lech. „O Festiwalu Festiwali – nie tylko o filmach”, Polityka, 25 kwietnia 1959.
  Google Scholar

Płażewski, Jerzy. „Bez paszportów i wiz na międzynarodowe festiwale”, Film, 1 września, 1957.
  Google Scholar

Płażewski, Jerzy. „FFF po raz pierwszy”, Przegląd Kulturalny, 6-12 marca, 1958.
  Google Scholar

Płażewski, Jerzy. „II FFF – tradycja rzetelna”, Przegląd Kulturalny, 7 maja, 1959.
  Google Scholar

Płażewski, Jerzy. „Film zagraniczny w Polsce.” In Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Film. Kinematografia, edited by Edward Zajiček, Warszawa: Instytut Kultury, 1994.
  Google Scholar

Płażewski, Jerzy. „Na jakie filmy chodzi polska publiczność”, Przegląd Kulturalny, 13-19 lutego, 1958.
  Google Scholar

Rocznik statystyczny kultury 1945-1967, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1969.
  Google Scholar

„Uchwała Sekretariatu KC w sprawie kinematografii.” In Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych, edited by T. Miczka, A. Madej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994.
  Google Scholar

Wong, Cindy Hing-Yuk, Film Festivals. Culture, People, and Power on the Global Screen, New Brunswick: Rutgers University Press, 2011.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By / Share

Jajko, K. (2019) „Z dala od Acapulco i Londynu. Fenomen warszawskiego Festiwalu Festiwali Filmowych w latach 1958-1966”, Kwartalnik Filmowy, (108), s. 53–70. doi: 10.36744/kf.180.

Autorzy

Krzysztof Jajko 
krzysztof.jajko@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki Polska
https://orcid.org/0000-0002-6489-0423

Dr, pracownik Katedry Mediów i KulturyAudiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. W swych badaniach koncentruje się na instytucjonalnych oraz technicznych aspektach historii filmu. Publikował w „Kwartalniku Filmowym”, „Panoptikum” oraz „Ekranach”. Współautor książki Elementarz Wytwórni Filmów Oświatowych (2018, wraz z M. Dondzikiem i E. Sowińskim). Obecnie pracuje nad monografią poświęconą funkcjonowaniu kin w PRL.
Statystyki

Abstract views: 239
PDF downloads: 264


Licencja

Prawa autorskie (c) 2019 Kwartalnik Filmowy

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA