Rynek filmowy jako część systemu masowych rynków medialnych

Arkadiusz Lewicki

alewicki23@gmail.com
Uniwersytet Wrocławski (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-0484-2849

Abstrakt

Artykuł jest propozycją nowego spojrzenia na pojęcie systemu medialnego. Autor uważa, że dotychczasowe badania nad tradycyjnymi mediami informacyjnymi: prasą, radiem, telewizją i Internetem, powinny być rozszerzone o refleksję nad mediami kreacyjno-rozrywkowymi. Wprowadzono również pojęcie „systemu masowych rynków medialnych”, do których (obok mediów „z istotnym komponentem informacyjnym”) zaliczono takie rynki jak: rynek wydawniczy, rynek filmowy, rynek fonograficzny, rynek wystawienniczy, rynek sztuk performatywnych i eventowy, rynek cyfrowej rozrywki interaktywnej oraz rynek reklamowy. Znaczącą rolę w tym systemie odgrywa rynek filmowy, który ze względów historycznych, genologicznych, ekonomicznych i społecznych jest jednym z istotniejszych elementów współczesnego pejzażu medialnego zdominowanego przez kilka głównych podmiotów.


Słowa kluczowe:

rynek filmowy, media masowe

Pięć największych koncertów w historii. Liczby widzów szokują, https://www.radiozet.pl/Muzyka/5-najwiekszych-koncertow-w-historii.-Liczby-widzow-szokuja (accessed 15.07.2019).
  Google Scholar

Adamowski Janusz, Czwarty stan. Media masowe w pejzażu społecznym Wielkiej Brytanii, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.
  Google Scholar

Beahm George, The Sun King: Rupert Murdoch in His Own Worlds, Hardie Grant Books, Melbourne 2012.
  Google Scholar

Bertalanffy L. von, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, transl. Ewa Woydyłło-Woźniak, PWN, Warszawa 1984.
  Google Scholar

Disneyland® Park, https://www.parkmania.pl/parki/115/o-parku/Disneyland-Park.html (accessed 15.07.2019).
  Google Scholar

Dobek-Ostrowska Bogusława, Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
  Google Scholar

Dzierżyńska-Mielczarek Jolanta, Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2018.
  Google Scholar

Facts & Figures, https://www.thephantomoftheopera.com/facts-figures/ (accessed 15.07.2019).
  Google Scholar

Fahrenheit 9/11, https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=fahrenheit911.htm (accessed: 15.07.2019).
  Google Scholar

Golka Bartłomiej, System medialny Stanów Zjednoczonych, WSiP, Warszawa 2004;
  Google Scholar

Golska Bartłomiej, System medialny Francji, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001.
  Google Scholar

Gorman Lyn, McLeen David, Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne, transl. Agata Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
  Google Scholar

„Filmowy Serwis Prasowy. Mały Rocznik Filmowy 1981”, Warszawa 1982.
  Google Scholar

Hallin Daniel C., Mancini Paolo, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, transl. Marta Lorek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
  Google Scholar

Komunikat Komisji z dnia 26 września 2012 roku pt. Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE. COM (2012) 0537, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:52012DC0537 (accessed 17.07.2019).
  Google Scholar

Konarska Katarzyna, System mediów elektronicznych w Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
  Google Scholar

Książki, https://www.agora.pl/wydawnictwo (accessed: 15.07.2019).
  Google Scholar

Kurdupski Michał, TVP1 przed Polsatem w lutym. TVN liderem w grupie komercyjnej. „M jak miłość” hitem, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ogladalnosc-telewizji-luty-2019-tvp1-liderem-tvp2-przed-tvn-hity, (accessed: 15.07.2019).
  Google Scholar

Lubelski Tadeusz, Lumière i Méliès: fotograf i iluzjonista inicjują kinematograf, in: Kino nieme. Historia kina, tom I, ed. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Univeritas, Kraków 2014.
  Google Scholar

Mannoni Laurent, McMahan Alison, Chronophone Gaumont, in: Encyclopedia of Early Cinema, ed. Richard Abel, Routledge, London and New York, 2010.
  Google Scholar

McQuail Denis, Teorie komunikowania masowego, przekł. Marta Buchalc, Alina Szulżycka, ed. Tomasz Goban-Klas, PWN, Warszawa 2007.
  Google Scholar

Mrozowski Maciej, Media masowe. Władza, rozrywka, biznes, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2001.
  Google Scholar

Nierenberg Bogusław, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
  Google Scholar

Osterhammel Jürgen, Historia XIX wieku. Przeobrażanie świata. Czas i przestrzeń, ed. Witold Molik, transl. Izabela Drozdowska-Broering, Jerzy Kałążny, Adam Peszke, Katarzyna Śliwińska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013.
  Google Scholar

Petersen James, Stulecie seksu. Historia rewolucji seksualnej 1990-1999 według „Playboya”, ed. Hugh Hefner, transl. Andrzej Jankowski, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2002.
  Google Scholar

Poligrafia, https://www.agora.pl/prasa (accessed: 15.07.2019).
  Google Scholar

Rapoport Anatol, Some System Approaches of Political Theory, in: Varieties of Political Theory, ed. David Easton, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1966.
  Google Scholar

Rynki medialne wybranych państw Europy Zachodniej. Regulacje, struktura, przemiany, ed. Katarzyna Konarska, Universitas, Kraków 2018.
  Google Scholar

Singer Ben, Femele power in the serial-queen melodrama: The etiology of an anomaly, in: Silent Film, ed. Richard Abel, THE ATHLONE PRESS, London 1999.
  Google Scholar

Studlar Gaylyn, The Perils of Pleasure? Fan Magazine Discourse as Women’s Commodified Culture in 1920s, in: Silent Film, ed. Richard Abel, THE ATHLONE PRESS, London 1999.
  Google Scholar

Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Kraje pierwszej piętnastki, ed. Aleksandra Matyjaszkiewicz-Włodarska, Marta Ślufińska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.
  Google Scholar

Szweda Martyna, Rynek gier wart więcej niż filmy z Hollywood, http://www.benchmark.pl/aktualnosci/rynek-gier-wart-wiecej-niz-filmy-z-hollywood.html (accessed 15.07.2019).
  Google Scholar

W Luwrze coraz więcej turystów, https://niezalezna.pl/213553-w-luwrze-coraz-wiecej-turystow (accessed 15.07.2019).
  Google Scholar

Wasko Janet, The Walt Disney Company, in: Global Media Giants, ed. Benjamin J. Birkinbine, Rodrigo Gómez, Janet Wasko, Routledge, New York and London 2017.
DOI: https://doi.org/10.4324/9781315682334-2   Google Scholar

Wybrane zagraniczne systemy medialne, ed. Janusz W. Adamowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  Google Scholar

Wyniki finansowe Grupy Agora w IV kwartale 2018 r.¸ https://www.agora.pl/wyniki-finansowe-grupy-agora-w-4-kwartale-2018-r (accessed 30.07.2019).
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By / Share

Lewicki, A. (2019) „Rynek filmowy jako część systemu masowych rynków medialnych”, Kwartalnik Filmowy, (108), s. 204–218. doi: 10.36744/kf.195.

Autorzy

Arkadiusz Lewicki 
alewicki23@gmail.com
Uniwersytet Wrocławski Polska
https://orcid.org/0000-0003-0484-2849

Dr hab., profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książek: Sztuczne światy. Postmodernizm w filmie fabularnym (2007), Od House’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej (2011), Seks i Dziesiąta muza. Erotyzm, relacje intymne i wzorce genderowe w kinie przedkodeksowym (1894-1934) (2011). Redaktor kilku książek i autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących mediów, filmu i kultury popularnej. Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.Statystyki

Abstract views: 516
PDF downloads: 637


Licencja

Prawa autorskie (c) 2019 Arkadiusz Lewicki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.