Kapitał niejedno ma imię… Przemysł filmowy w świecie przedcovidowym


Abstrakt

Artykuł jest recenzją książki Marcina Adamczaka Kapitały przemysłu filmowego. Hollywood, Europa, Chiny (2020). Autor monografii opisuje w niej sposoby funkcjonowania współczesnego rynku filmowego. Książka składa się z trzech rozdziałów dotyczących: hollywoodzkiego systemu kinematograficznego, od jego początków do czasów obecnych; europocentrycznego podsystemu festiwalowego opartego na budowaniu prestiżu społecznego, kulturowego i symbolicznego; oraz wzrastającej roli Chin w pejzażu współczesnej produkcji i dystrybucji filmów. Książka zawiera też propozycje metodologiczne, które mogą być wykorzystywane w dalszych badaniach dotyczących nie tylko działania rynku filmowego, ale również innych przemysłów kreatywnych, choć nie sposób przewidzieć, czy w świecie postcovidowym rynki te będą funkcjonowały według zasad opisanych w książce Adamczaka.


Słowa kluczowe

przemysł filmowy; Hollywood; festiwale filmowe; ChinyAdamczak, M. (2010). Globalne Hollywood. Filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

Casanova, P. (2017). Światowa republika literatury (tłum. A. Turczyn, E. Gałuszka). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pobierz

Opublikowane : 2021-05-13


Lewicki, A. (2021) „Kapitał niejedno ma imię… Przemysł filmowy w świecie przedcovidowym”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 243-247. doi: 10.36744/kf.582.

Arkadiusz Lewicki  arkadiusz.lewicki@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0484-2849

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książek: Sztuczne światy. Postmodernizm w kinie fabularnym (2007); Od House’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej (2011); Seks i dziesiąta muza. Erotyzm, relacje intymne i wzorce genderowe w kinie przedkodeksowym (1894-1934) (2011), opublikowanej również po rosyjsku. Autor wielu artykułów z obszaru filmu, telewizji, współczesnych mediów i kultury.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA