Kapitał niejedno ma imię… Przemysł filmowy w świecie przedcovidowym

Arkadiusz Lewicki

arkadiusz.lewicki@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-0484-2849

Abstrakt

Artykuł jest recenzją książki Marcina Adamczaka Kapitały przemysłu filmowego. Hollywood, Europa, Chiny (2020). Autor monografii opisuje w niej sposoby funkcjonowania współczesnego rynku filmowego. Książka składa się z trzech rozdziałów dotyczących: hollywoodzkiego systemu kinematograficznego, od jego początków do czasów obecnych; europocentrycznego podsystemu festiwalowego opartego na budowaniu prestiżu społecznego, kulturowego i symbolicznego; oraz wzrastającej roli Chin w pejzażu współczesnej produkcji i dystrybucji filmów. Książka zawiera też propozycje metodologiczne, które mogą być wykorzystywane w dalszych badaniach dotyczących nie tylko działania rynku filmowego, ale również innych przemysłów kreatywnych, choć nie sposób przewidzieć, czy w świecie postcovidowym rynki te będą funkcjonowały według zasad opisanych w książce Adamczaka.


Słowa kluczowe:

przemysł filmowy, Hollywood, festiwale filmowe, Chiny

Adamczak, M. (2010). Globalne Hollywood. Filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
  Google Scholar

Casanova, P. (2017). Światowa republika literatury (tłum. A. Turczyn, E. Gałuszka). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-05-13

Cited By / Share

Lewicki, A. (2021) „Kapitał niejedno ma imię… Przemysł filmowy w świecie przedcovidowym”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 243–247. doi: 10.36744/kf.582.

Autorzy

Arkadiusz Lewicki 
arkadiusz.lewicki@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski Polska
https://orcid.org/0000-0003-0484-2849

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książek: Sztuczne światy. Postmodernizm w kinie fabularnym (2007); Od House’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej (2011); Seks i dziesiąta muza. Erotyzm, relacje intymne i wzorce genderowe w kinie przedkodeksowym (1894-1934) (2011), opublikowanej również po rosyjsku. Autor wielu artykułów z obszaru filmu, telewizji, współczesnych mediów i kultury.Statystyki

Abstract views: 300
PDF downloads: 238


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Arkadiusz Lewicki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.