Kto steruje cyfrowym pociągiem? Cyfryzacja kin jako przedsięwzięcie dystrybucyjne

Miłosz Stelmach

milosz.stelmach@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-4004-7121

Abstrakt

Tekst ma na celu ukazanie procesu ucyfrowienia dystrybucji jako swego rodzaju gry interesów między ważnymi podmiotami rynku filmowego – producentami, dystrybutorami, usługodawcami i kiniarzami – w wyniku której został wypracowany obowiązujący dziś model dystrybucji oraz definiujących go parametrów technicznych i procedur. Ten kosztowny i skomplikowany proces wymagał skoordynowanych działań wielu interesariuszy, zdolnych do działania na globalną skalę i zainteresowanych konwersją ze względów biznesowych. Decydujące dla niego kroki przypadają na pierwsze lata XXI w. i obejmują m.in. powołanie przez najważniejsze hollywoodzkie wytwórnie Digital Cinema Initiative oraz akceptację formatu DCP. Ukazują one, że proces ten został niemal w całości uzgodniony i narzucony reszcie świata przez członków hollywoodzkiej „wielkiej szóstki”, czyli największe wytwórnie filmowe, równie często konkurujące, co kooperujące ze sobą. Sposób, w jaki przeprowadziły one globalną konwersję kina z medium analogowego na cyfrowe, może przy tym stanowić probierz relacji siły w amerykańskim (i światowym) przemyśle filmowym, dla którego – wbrew intuicjom – to dystrybucja pozostaje najważniejszym i najbardziej wpływowym ogniwem.


Słowa kluczowe:

rynek filmowy, cyfryzacja kin, Digital Cinema Initiative

Adamczak, Marcin, Globalne Hollywood. Filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
  Google Scholar

Baker Nicholson, The Projector, “The New Yorker” 1994, 21 of March.
  Google Scholar

Bordwell, David, Digital Pandora Box. Films, Files, and the Future of Movies, The Irvington Way Institute Press, Madison 2012.
  Google Scholar

Bordwell, David, Thompson, Kristin, Film Art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, transl. B. Rosińska, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010.
  Google Scholar

Casetti, Francesco, The Lumiere Galaxy. 7 Key Words for the Cinema to Come, Columbia University Press, New York 2015.
DOI: https://doi.org/10.7312/columbia/9780231172431.001.0001   Google Scholar

Denson, Shane, Leyda, Julia, Post-Cinema. Theorizing 21st Century Film, REFRAME Books, Brighton 2016.
  Google Scholar

Elsaesser, Thomas, Hagener, Malte, Teoria filmu: wprowadzenie przez zmysły, transl. K. Wojnowski, Universitas, Kraków 2015.
  Google Scholar

Gaudreault, Andre, Marion, Philippe, The End of Cinema? A Medium in Crisis in Digital Age, transl. T. Barnard, Columbia University Press, New York 2015.
DOI: https://doi.org/10.7312/columbia/9780231173575.001.0001   Google Scholar

Gunning, Tom, Moving Away From the Index: Cinema and the Impression of Reality, “differences” 2007, no 18 (1).
DOI: https://doi.org/10.1215/10407391-2006-022   Google Scholar

Helman Alicja, Ostaszewski Jacek, Historia myśli filmowej. Podręcznik, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007.
  Google Scholar

https://nofilmschool.com/2014/05/quentin-tarantino-cannes-35mm-digital-projection-death-cinema
  Google Scholar

https://www.bls.gov/news.release/archives/ocwage_03312017.pdf
  Google Scholar

https://www.bls.gov/oes/bulletin_2006.pdf
  Google Scholar

https://www.statista.com/statistics/271856/global-box-office-revenue/
  Google Scholar

https://www.statista.com/statistics/271861/number-of-digital-cinema-screens-worldwide/
  Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=COr-a-Oj-vQ&t=1538s
  Google Scholar

McKernan, Brian, Digital Cinema. The Revolution in Cinematography, Postproduction, and Distribution, Mc Graw-Hill, New York 2005.
  Google Scholar

Rombes, Nicholas, Cinema in the Digital Age, Wallflower Press, London – New York 2009.
  Google Scholar

Sulka, Iwo, Wymiary filmu. Nowoczesne techniki w salach kinowych, „Ekrany” 2018, no 5.
  Google Scholar

The State of Post-Cinema. Tracing the Moving Image in the Age of Digital Dissemination, ed. Malte Hagener, Vinzenz Hediger, Alena Strohmaier, Palgrave Macmillan, London 2016.
  Google Scholar

UNIC Annual Report 2017. Key Trends in European Cinema – https://www.unic-cinemas.org/fileadmin/user_upload/wordpress-uploads/2017/06/UNIC_AR2017_EN_online.pdf
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By / Share

Stelmach, M. (2019) „Kto steruje cyfrowym pociągiem? Cyfryzacja kin jako przedsięwzięcie dystrybucyjne”, Kwartalnik Filmowy, (108), s. 256–265. doi: 10.36744/kf.198.

Autorzy

Miłosz Stelmach 
milosz.stelmach@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński Polska
https://orcid.org/0000-0003-4004-7121

Doktor nauk o sztuce, asystent w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego; redaktor naczelny czasopisma o tematyce filmowej „Ekrany”. Rozprawę doktorską poświęcił zagadnieniu późnego modernizmu w polskim kinie lat 70. oraz 80., zaś w swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką filmowego modernizmu oraz przemianami współczesnego kina artystycznego.Statystyki

Abstract views: 508
PDF downloads: 505


Licencja

Prawa autorskie (c) 2019 Miłosz Stelmach

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.