Bajki robotów: zając i żółwie

Materiał nierecenzowany

Miłosz Stelmach

milosz.stelmach@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-4004-7121

Abstrakt

Niniejszy tekst stanowi publicystyczną refleksję na temat dalszych kierunków rozwoju platform streamingowych. Skupia się przede wszystkim na przyszłości Netfliksa, dziś postrzeganego jako lidera tego sektora, ale w istocie budującego swoją pozycję na chwiejnych podstawach. Wydaje się, że silniejsze mogą okazać się podmioty związane z dużymi konglomeratami medialnymi, których dalsza koncentracja i jej konsekwencje stanowią drugi główny temat tekstu. (Materiał nierecenzowany).


Słowa kluczowe:

streaming, platformy VoD, kino cyfrowe, dystrybucja filmowa, Netflix

Nie dotyczy / Not applicable
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-28

Cited By / Share

Stelmach, M. (2023) „Bajki robotów: zając i żółwie”, Kwartalnik Filmowy, (124), s. 219–228. doi: 10.36744/kf.1887.

Autorzy

Miłosz Stelmach 
milosz.stelmach@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński Polska
https://orcid.org/0000-0003-4004-7121

Asystent w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny czasopisma o tematyce filmowej „Ekrany”. Autor książki Przeczucie końca. Modernizm, późność i polskie kino (2020). W swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką filmowego modernizmu, kina bloku wschodniego oraz przemianami współczesnego kina artystycznego.Statystyki

Abstract views: 96
PDF downloads: 91


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Miłosz Stelmach

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.