W poszukiwaniu straconego czasu. Proroczy charakter teorii kina Gilles’a Deleuze’a

Miłosz Stelmach

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński (Polska)

Abstrakt

Autor zestawia poglądy Gilles’a Deleuze’a, szczególnie stworzoną przez niego koncepcję kina obrazu-czasu, ze współczesnymi jej realizacjami. Francuski filozof nie dożył bowiem rewitalizacji trendów modernistycznych w światowym kinie artystycznym, które doskonale zdefiniował w odniesieniu do dzieł mistrzów kina autorskiego lat 60. i 70. Tymczasem współczesne kino kontemplacyjne (lub neomodernistyczne, żeby posłużyć się terminem zaproponowanym przez Rafała Syskę) nie tylko podejmuje strategie twórcze i formuły estetyczne właściwe dla kina obrazu-czasu, ale dodatkowo rozwija je i amplifikuje. Bierny bohater, doświadczenie trwania, wyeksponowanie stanów mentalnych – te i inne cechy warunkujące powstanie obrazu-czasu wybrzmiewają w pełni w takich filmach, jak Rosyjska arka (Russkij kowczeg, 2002) Aleksandra Sokurowa czy Szatańskie tango (Sátántangó, 1994) Béli Tarra, stanowiących najdoskonalsze we współczesnym kinie wcielenie Deleuzjańskiego kina obrazu-czasu.


Słowa kluczowe:

Gilles Deleuze, Aleksander Sokurow, Béla Tarr

Deleuze, Gilles. 2008. Kino. 1. Obraz-ruch. 2. Obraz-czas. Tłum. J. Margański. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  Google Scholar

Jakubowska, Małgorzata. 2003. Teoria kina Gillesa Deleuze’a. Filozoficzna diagnoza kultury wizualnej XX wieku. Kraków: Rabid.
  Google Scholar

Kovács, András Bálint. 2007. Screening Modernism. European Art Cinema 1950-1980. Chicago – London. The University of Chicago Press.
DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226451664.001.0001   Google Scholar

Syska, Rafał. 2012. Neomodernizm. Kino w wolnym tempie. „Ekrany” 1-2.
  Google Scholar

Tarkowski, Andriej. 2002. O rytmie, czasie i montażu. Tłum. S. Kuśmierczyk. W: A. Gwóźdź (red.). Europejskie manifesty kina. Od Matuszewskiego do Dogmy. Antologia. Warszawa: Wiedza Powszechna.
  Google Scholar

Teodoro, José, Carlos Reygadas. „Silent Witness”: An Interview with Carlos Reygadas. „Cineaste”. http://www.cineaste.com/articles/emsilent-lightem-an-interview-with-carlos-reygadas.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2014-06-30

Cited By / Share

Stelmach, M. (2014) „W poszukiwaniu straconego czasu. Proroczy charakter teorii kina Gilles’a Deleuze’a”, Kwartalnik Filmowy, (86), s. 35–46. doi: 10.36744/kf.2412.

Autorzy

Miłosz Stelmach 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński Polska

Absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim; doktorant w Insty­tucie Sztuk Audiowizualnych tamże.

 Statystyki

Abstract views: 57
PDF downloads: 79


Licencja

Prawa autorskie (c) 2014 Miłosz Stelmach

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.