Wszystkie niewidziane filmy. Długi ogon światowego kina

Miłosz Stelmach

Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0003-4004-7121

Abstrakt

Celem niniejszego tekstu jest zaobserwowanie – przy wykorzystaniu dostępnych statystyk wielkoskalowych – tendencji w globalnej produkcji filmowej. Punkt wyjścia dla tych dociekań stanowią szacunki rozmiarów rynku filmowego – od wolumenu produkcji światowej, przez dane dotyczące zysków z dystrybucji i sprzedanych biletów, po liczbę ekranów kinowych. W kontekście innych dostępnych informacji pozwalają one postawić tezę, że współczesną produkcję filmową w bardzo dużym stopniu definiują dwa pozornie przeciwstawne, w istocie jednak dopełniające się trendy: z jednej strony tendencja do poszerzania, demokratyzacji i rozdrobnienia filmowego świata, z drugiej zaś do jego bezprecedensowej koncentracji i dominacji kilku największych podmiotów. Efektem ich działania jest powstawanie „długiego ogona” światowego kina – coraz bardziej rozrastającego się sektora produkcji powstających na całym świecie, ale niemających rozbudowanych grup odbiorców.

Słowa kluczowe:

ekonomia kina, rynek filmowy, produkcja filmowa, długi ogon

Adamczak, M. (2019). Kapitały przemysłu filmowego. Hollywood, Europa, Chiny. Warszawa: PWN.
  Google Scholar

Algee-Hewitt, M., Allison, S., Gemma, M., Heuser, R., Moretti, F., Walser, H. (2016). Canon/Archive: Large-Scale Dynamics in the Literary Field, Pamphlets of the Literary Lab, (11). https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet11.pdf
  Google Scholar

Anderson, C. (2008). The Long Tail: Why the Future of B-Usiness is Selling Less of More. New York: Hachette. (Publikacja oryginału: 2006).
  Google Scholar

Barabási, A.- L. (2018). The Formula: The Universal Laws of Success. New York – Boston – London: Little, Brown and Company.
  Google Scholar

Birkinbine, B., Gómez, R., Wasko, J. (red.) (2017). Global Media Giants. New York – London: Routledge.
DOI: https://doi.org/10.4324/9781315682334   Google Scholar

Bordwell, D. (2011). Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment. Madison: Irvington Way Institute Press. (Publikacja oryginału: 2000).
  Google Scholar

Bordwell, D., Staiger, J., Thompson, K. (1985). The Classical Hollywood Cinema: Film Style & Mode of Production to 1960. London: Routledge.
DOI: https://doi.org/10.2307/1772109   Google Scholar

Easley, D., Kleinberg, J. (2010). Networks, Crowds, Markets: Reasoning About a Highly Connected World. Cambridge: Cambridge University Press.
DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511761942   Google Scholar

ElBahrawy, A., Alessandretti, L., Kandler, A., Pastor-Satorras, R., Baronchelli, A. (2017). Evolutionary Dynamics of the Cryptocurrency Market. Royal Society Open Science, 4 (11). https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsos.170623
DOI: https://doi.org/10.1098/rsos.170623   Google Scholar

Frank, R. H., Cook, P. J. (1996). Winner-Take-All Society: Why the Few at the Top Get So Much More Than the Rest of Us. New York: Penguin Books. (Publikacja oryginału: 1995).
  Google Scholar

Hahn, M. W., Bentley, R. A. (2003). Drift as a Mechanism for Cultural Change: An Example from 454 Baby Names. The Royal Society Biology Letters, (270), ss. 120-123.
DOI: https://doi.org/10.1098/rsbl.2003.0045   Google Scholar

Iordanova, D. (2009). The Film Festival Circuit. W: D. Iordanova, R. Rhyne (red.), Film Festival Yearbook 1: The Festival Circuit (ss. 23-39). St. Andrews: University of St. Andrews.
  Google Scholar

Mckenzie, J., Walls, W. D. (2010). The Changing Role of Hollywood in the Global Movie Market. Journal of Media Economics, (25), ss. 198-219.
DOI: https://doi.org/10.1080/08997764.2012.729544   Google Scholar

Płażewski, J. (1995). Historia filmu. Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum.
  Google Scholar

Prince, S. (2000). A New Pot of Gold: Hollywood Under the Electronic Rainbow, 1980-1989. New York: Charles Scribner’s Son.
  Google Scholar

Schatz, T. (2010). Genius of the System: Hollywood Filmmaking in the Studio Era. Minneapolis: University of Minnesota Press. (Publikacja oryginału: 1988).
  Google Scholar

Skrzypczyk, J. (2017). Blaski i cienie telewizji przesytu. Ekrany, (3-4), ss. 94-99.
  Google Scholar

Thompson, K., Bordwell, D. (2019). Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill Education.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-05-17

Cited By / Share

Stelmach, M. (2022) „Wszystkie niewidziane filmy. Długi ogon światowego kina”, Kwartalnik Filmowy, (117), s. 6–25. doi: 10.36744/kf.1049.

Autorzy

Miłosz Stelmach 
https://orcid.org/0000-0003-4004-7121

Asystent w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny czasopisma o tematyce filmowej „Ekrany”. Autor książki Przeczucie końca. Modernizm, późność i polskie kino (2020). W swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką filmowego modernizmu, kina bloku wschodniego oraz przemianami współczesnego kina artystycznego.Statystyki

Abstract views: 203
PDF downloads: 148


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Miłosz Stelmach

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA