Współczesne badania produkcji i dystrybucji filmowej – wprowadzenie

Marcin Adamczak

m_adamczak80@wp.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-5540-6719

Konrad Klejsa


Uniwersytet Łódzki (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-6259-9173

Abstrakt

W artykule wprowadzającym do tematyki tomu autorzy prezentują specyfikę, zakres i stan dzisiejszych badań nad filmową produkcją, dystrybucją i widownią. Adamczak i Klejsa odnoszą się nie tylko do światowych, ale także polskich tendencji naukowych, wskazując możliwe i jak dotąd nietknięte obszary podatne na badania. Postulują, aby akademicy jeszcze głębiej sięgnęli do archiwów i ukrytych w nich danych, co pozwoli kształtować bardzo istotny korpus wiedzy oraz poszerzyć konteksty obecnych badań. W zakończeniu autorzy szkicują prawdopodobne i potencjalne ścieżki rozwoju studiów nad produkcją i dystrybucją, biorąc pod uwagę dynamikę dzisiejszych zmian na rynku medialno-filmowym.


Słowa kluczowe:

produkcja filmowa, dystrybucja filmowa, widownia, studia nad produkcją i dystrybucją

Adamczak M., K. Klejsa, Badanie dystrybucji filmowej – pola problemowe, stan wiedzy, perspektywy rozwoju, in: Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, ed. M. Adamczak, K. Klejsa, Wydawnictwo PWSFTviT, Łódź 2015.
  Google Scholar

Adamczak M., Kapitały przemysłu filmowego: Hollywood, Europa, Chiny, PWN, Warszawa 2019.
  Google Scholar

Balio T., MGM, Routledge, New York 2018.
DOI: https://doi.org/10.4324/9781315691299   Google Scholar

Biltereyst D., P. Meers, New Cinema History and the Comparative Mode: Reflections on Comparing Historical Cinema Cultures, “Alphaville. Journal of Film and Screen Media” 2016, no 11.
DOI: https://doi.org/10.33178/alpha.11.01   Google Scholar

Dębski A., Nowoczesność, rozrywka, propaganda. Historia kina we Wrocławiu w latach 1919–1945, Atut, Wrocław 2019.
  Google Scholar

Dondzik M., K. Jajko, E. Sowiński, Elementarz Wytwórni Filmów Oświatowych, WFO, Łódź 2018.
  Google Scholar

Dukaj J., Po piśmie, Kraków 2019.
  Google Scholar

Fortuna G., Rynek wideo w Polsce, „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” 2013, Volume XIII, Number 22.
  Google Scholar

Fortuna G., W krainie imitacji. Gialli i horrory na tle włoskiego kina popularnego lat 80., in: Kino włoskie po 1980 roku, ed. A. Miller-Klejsa, D. Dąbrowska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2018.
  Google Scholar

http://screenlovers.pl/o-polskich-subskrypcjach-z-serialami-w-tle-raport-z-frontu-svod/
  Google Scholar

http://www.bristol.ac.uk/film/news/2019/sarah-street-erc-grant.html
  Google Scholar

http://www.cinemacontext.nl
  Google Scholar

https://www.netflixinvestor.com/financials/quarterly-earnings/default.aspx
  Google Scholar

https://www.parrotanalytics.com/insights/poland-television-demand-measurement-for-svod-and-ott/
  Google Scholar

Klejsa K., M. Saryusz-Wolska, Badanie widowni filmowej: historia i metody, in: Badanie widowni filmowej. Antologia przekładów, ed. K. Klejsa, M. Saryusz-Wolska, Scholar, Warszawa 2014.
  Google Scholar

Kożuchowski T., I. Morozow, R. Sawka, Społeczny wymiar tworzenia filmu w Polsce, Wydawnictwo PWSFTviT, Łódź 2019.
  Google Scholar

Lobato R., J. Meese, Geoblocking and Global Video Culture, Institute of Network Cultures, Amsterdam 2016.
  Google Scholar

Lobato R., J. Thomas, The Informal Media Economy, Polity, Cambridge 2015.
  Google Scholar

Lobato R., Shadow Economies of Cinema. Mapping Informal Film Distribution, BFI, London 2012.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-84457-583-1   Google Scholar

Lobato R., Netflix Nations, NYU Press, New York 2019.
DOI: https://doi.org/10.18574/nyu/9781479882281.001.0001   Google Scholar

Majer A., A. Orankiewicz, A. Wróblewska, Pieniądze – produkcja – rynek. Finansowanie produkcji filmowej w Polsce, Wydawnictwo PWSFTviT, Łódź 2019.
  Google Scholar

Schatz T., The Genius of the System: Hollywood Filmmaking in the Studio Era, Univeristy of Minnesota Press, New York 1988.
  Google Scholar

Sedgwick J., C. Pafort-Overduin, Znajomość zachowań widowni na podstawie danych statystycznych: Londyn i Amsterdam w połowie lat 30. XX wieku, transl. A. Cybulski, M. Rawska, in: Filmowa Europa: dawniej i dziś, ed. M. Pabiś-Orzeszyna, M. Rawska, P. Sitarski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2019.
DOI: https://doi.org/10.18778/7969-572-0.09   Google Scholar

Skopal P., Going to the Cinema as a Czech: Preferences and Practices of Czech Cinemagoers in the Occupied City of Brno, 1939–1945, „Film History” 2019, vol. 31, no 1.
DOI: https://doi.org/10.2979/filmhistory.31.1.0027   Google Scholar

Skopal P., K. Kunakchovich, Cinema Cultures of Integration: Film Distribution and Exhibition in the GDR and Czechoslovakia from the Perspective of Two Local Cases, 1945-1960, in: Cinema in Service of the State: Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia 1945-1960, ed. P. Skopal, L. Karl, Berghahn, New York – Oxford 2015.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt1btbw1j.19   Google Scholar

Sowiński E., Finansowanie „amerykańskich filmów polskich” w świetle badań archiwalnych. Przypadek Władysława Pasikowskiego, „Kwartalnik Filmowy” 2019, no 105-106.
DOI: https://doi.org/10.36744/kf.34   Google Scholar

Sowiński E., Idea studia dla młodych filmowców. Studio Munka – powstanie, działalność i produkcyjny dialog z przeszłością, „Kwartalnik Filmowy” 2018, no 103.
  Google Scholar

Szczepanik P., Továrna Barrandov. Svět filmařů a politická moc 1945–1970, NFA, Praha 2016.
  Google Scholar

Świdziński W., Co było grane? Film zagraniczny w Polsce w latach 1918–1929 na przykładzie Warszawy, Wydawnictwo IS PAN, Warszawa 2015.
  Google Scholar

Trojanowski K., Świnie w kinie. Film w okupowanej Polsce, PWN, Warszawa 2018.
  Google Scholar

United Artists, ed. P. Krämer, G. Needham, Y. Tzioumakis, T. Balio, Routledge, New York 2020.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By / Share

Adamczak, M. i Klejsa, K. (2019) „ Współczesne badania produkcji i dystrybucji filmowej – wprowadzenie ”, Kwartalnik Filmowy, (108), s. 5–14. doi: 10.36744/kf.169.

Autorzy

Marcin Adamczak 
m_adamczak80@wp.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska
https://orcid.org/0000-0001-5540-6719

Filmoznawca, krytyk filmowy, publicysta; profesor na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłada także w Szkole Filmowej w Łodzi oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2010 i 2011). Laureat konkursu im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych (2011). Współzałożyciel firmy dystrybucyjnej Velvet Spoon. Autor książek Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku (2010), Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu (2014) oraz Kapitały przemysłu filmowego: Hollywood, Europa, Chiny (2018). Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz FIPRESCI. Publikował m.in. w „Odrze”, „Kwartalniku Filmowym”, „Panoptikum”, „Ekranach”, „Kinie”, „Magazynie Filmowym SFP”, „Dwutygodniku” oraz w kilkunastu tomach zbiorowych. Interesuje się zagadnieniami produkcji filmowej oraz współczesnego rynku filmowego.


Autorzy

Konrad Klejsa 

Uniwersytet Łódzki Polska
https://orcid.org/0000-0002-6259-9173

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Historii i Teorii Filmu. Autor książek Filmowe oblicza kontestacji. Kino Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej wobec kultury protestu przełomu lat 60. i 70. (2008) (za którą otrzymał nagrodę im. Bolesława Michałka) oraz Pamięć lat nazizmu w kinie niemieckim lat 1946-1965 (2015). Obecnie realizuje projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA BIS) „Rozpowszechnianie filmów w PRL”.Statystyki

Abstract views: 939
PDF downloads: 1153


Licencja

Prawa autorskie (c) 2019 Marcin Adamczak, Konrad Klejsa

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.


Inne teksty tego samego autora