Nr 112 (2020): Polski dokument, polska animacjaWydanie numeru współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

pisffinace2.jpg


Od redakcji

Karolina Kosińska
4
Klasyfikacje

Pejzaż współczesny

W stronę archiwum

Jacek Szymala; Andrei Rogatchevski
161-180
Varia

Ujęcia. Antropologia i film

Pożegnania

Okiem i uchem

Książki o filmie

Table des matières

Teresa Rutkowska
264