Zapomniani czy niezapomniani dokumentaliści?


Abstrakt

Recenzowany tom (Nie)zapomniani dokumentaliści (2020), pod redakcją Katarzyny Mąki-Malatyńskiej i Jolanty Lemann-Zajiček, wpisuje się w nurt zwrotu archiwalnego we współczesnym filmoznawstwie i stanowi cenną pozycję w badaniach nad polskim filmem dokumentalnym. Opis sylwetek twórczych powstał na bazie gruntownych studiów i głębokich analiz. Styl poszczególnych tekstów odpowiada charakterom bohaterów, reprezentujących różne osobowości i zainteresowania. Na uwagę zasługuje fakt, że przynajmniej czworo z nich to znani autorzy filmów o sztuce, przedstawiciele niegdysiejszej polskiej szkoły tego nurtu. Już same biografie stanowią bogate dopełnienie obrazu kinematografii polskiej i złożonych mechanizmów jej rozwoju, natomiast wiedza o największych dokonaniach w tej dziedzinie, niejednokrotnie potwierdzonych nagrodami na światowych festiwalach, powinna należeć do kanonu wykształcenia humanistycznego.


Słowa kluczowe

film dokumentalny; polscy dokumentaliści; film o sztuce; filmowcy emigranci; HolokaustHendrykowska, M. (2015). Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896-1944). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Hendrykowska, M. (red.) (2015). Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945-2014). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Jazdon, M. (2002). Dokumenty Kieślowskiego. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Jazdon, M. (2009). Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Mąka-Malatyńska, K., Lemann-Zajiček, J. (red.) (2020). (Nie)zapomniani dokumentaliści. Łódź: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, TV i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi.

Pławuszewski, P. (2017). Po swojemu: kino Władysława Ślesickiego. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Tes, U. (2016). Człowiek, zbiorowość, pamięć w filmach dokumentalnych Ireny Kamieńskiej. Kraków: Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


Hučková, J. (2020) „Zapomniani czy niezapomniani dokumentaliści? ”, Kwartalnik Filmowy, (112), s. 256-262. doi: 10.36744/kf.499.

Jadwiga Hučková  jadwiga.huckova@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6390-1207

Doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się filmem dokumentalnym i fabularnym Europy Środkowej. Od 1997 r. pracuje w komisji selekcyjnej Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Juror ponad trzydziestu międzynarodowych festiwali filmu dokumentalnego. Brała udział w projekcie Visegrad Documentary Film Library w Pradze. Opublikowała m.in. (także pod nazwiskiem Jadwiga Głowa): Dokument po przełomie. Film dokumentalny lat 90. w Europie Środkowo-Wschodniej / Zooming in on History’s Turning Points: Documentaries in the 1990s in Central and Eastern Europe (1999), Dokument filmowy epoki Havla (2005), Český a polský dokumentární film v éře evropeizace / Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacji (2015, współredakcja).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA