Nr 107 (2019): Podróż, (e)migracja, pielgrzymkaWydanie numeru współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

pisffinace2.jpg


Od redakcji

Teresa Rutkowska
4-6
Amerykańskie kino drogi w nowej perspektywie

Peregrynacje międzykulturowe

Każdy film jest podróżą

Małgorzata Kozubek
176-190
Zawsze obcy

Małgorzata Radkiewicz
192-205
Z historii filmu

Pożegnania

Okiem i uchem

Marcin Giżycki
237-241
Książki o filmie

Robert Birkholc
254-257
Małgorzata Radkiewicz
258-262
Table des matières

Teresa Rutkowska
272