Nr 107 (2019): Podróż, (e)migracja, pielgrzymkaWydanie numeru współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

pisffinace2.jpg


Od redakcji

Teresa Rutkowska
4-6
opublikowano: 2019-09-30
Amerykańskie kino drogi w nowej perspektywie

Sławomir Masłoń
8-23
opublikowano: 2019-09-30
Peregrynacje międzykulturowe

Ewa Fiuk
52-72
opublikowano: 2019-09-30
Każdy film jest podróżą

Artur Piskorz
116-125
opublikowano: 2019-09-30
Agnieszka Kamrowska
157-164
opublikowano: 2019-09-30
Adam Trwoga
165-175
opublikowano: 2019-09-30
Małgorzata Kozubek
176-190
opublikowano: 2019-09-30
Zawsze obcy

Małgorzata Radkiewicz
192-205
opublikowano: 2019-09-30
Z historii filmu

Pożegnania

Andrzej Gwóźdź
233-236
opublikowano: 2019-09-30
Okiem i uchem

Marcin Giżycki
237-241
opublikowano: 2019-09-30
Książki o filmie

Patrycja Włodek
242-248
opublikowano: 2019-09-30
Teresa Rutkowska
249-253
opublikowano: 2019-09-30
Robert Birkholc
254-257
opublikowano: 2019-09-30
Małgorzata Radkiewicz
258-262
opublikowano: 2019-09-30
Table des matières

Teresa Rutkowska
272
opublikowano: 2019-09-30