„Korfulamu” – podróże przez czas w kinie Theodorosa Angelopoulosa

Adam Cichoń

adam.cichon@op.pl
Uniwersytet Warszawski (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-2707-9914

Abstrakt

Ważną figurą w twórczości Theodorosa Angelopoulosa jest uchodźca, a wielu z jego bohaterów ma właśnie taki status. Co jednak istotne, czują się oni uchodźcami niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Są skazani na tułaczkę, na ciągłą podróż z miejsca na miejsce w poszukiwaniu upragnionego domu. Angelopoulos podkreślał, że także jego filmy są poszukiwaniem i dlatego każdy z nich jest podróżą. Tematyka ta jest u niego w dużym stopniu powiązana z kategorią czasu. Podróż powinniśmy bowiem rozumieć w możliwie szerokim sensie, także jako życie człowieka. Reżyser poświęca wielką uwagę upływowi czasu, czego dowodem są takie filmy, jak Wieczność i jeden dzień czy Podróż na Cyterę. Wzajemne powiązanie czasu i tematyki podróży wydaje się jedną z najgłębszych intencji greckiego twórcy. W artykule Cichoń podejmuję próbę interpretacji filmów Angelopoulosa jako swoistych podróży przez czas.


Słowa kluczowe:

Theodoros Angelopoulos, kino greckie, podróż, czas

Deleuze Gilles, Fałda. Leibnitz a barok, przeł. Janik Mateusz., Królak Sławomir., Wydanictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  Google Scholar

Deleuze Gilles, Kino, przeł. Margański Janusz., Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2008.
  Google Scholar

Fainaru Dan (red.), Theodoros Angelopoulos. Interviews, University Press of Mississippi, Jackson 2001.
  Google Scholar

Horton Andrew (red.), Last modernist. The films of Theo Angelopoulos, Flicks Books, Trowbridge 1997.
  Google Scholar

Horton Andrew, The Films of Theo Angelopoulos. A Cinema of Contemplation, Princeton University Press, Princeton 1998.
DOI: https://doi.org/10.1515/9781400884421   Google Scholar

Mrówka Kazimierz, Heraklit. Fragmenty: nowy przekład i komentarz, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
  Google Scholar

Pseudo-Platon, Alkidiades I i inne dialogi oraz definicje, przeł. Regner Leopold., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
  Google Scholar

Syska Rafał, Poezja obrazu: filmy Theo Angelopoulosa, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2008.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-09-30

Cited By / Share

Cichoń, A. (2019) „«Korfulamu» – podróże przez czas w kinie Theodorosa Angelopoulosa”, Kwartalnik Filmowy, (107), s. 145–156. doi: 10.36744/kf.164.

Autorzy

Adam Cichoń 
adam.cichon@op.pl
Uniwersytet Warszawski Polska
https://orcid.org/0000-0002-2707-9914

Doktorant Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią, szeroko pojętym kinem europejskim oraz slow cinema. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą ekspresji obrazu filmowego w kontekście teorii kina Gilles’a Deleuze’a.Statystyki

Abstract views: 329
PDF downloads: 274


Licencja

Prawa autorskie (c) 2019 Adam Cichoń

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.