„Korfulamu” – podróże przez czas w kinie Theodorosa Angelopoulosa


Abstrakt

Ważną figurą w twórczości Theodorosa Angelopoulosa jest uchodźca, a wielu z jego bohaterów ma właśnie taki status. Co jednak istotne, czują się oni uchodźcami niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Są skazani na tułaczkę, na ciągłą podróż z miejsca na miejsce w poszukiwaniu upragnionego domu. Angelopoulos podkreślał, że także jego filmy są poszukiwaniem i dlatego każdy z nich jest podróżą. Tematyka ta jest u niego w dużym stopniu powiązana z kategorią czasu. Podróż powinniśmy bowiem rozumieć w możliwie szerokim sensie, także jako życie człowieka. Reżyser poświęca wielką uwagę upływowi czasu, czego dowodem są takie filmy, jak Wieczność i jeden dzień czy Podróż na Cyterę. Wzajemne powiązanie czasu i tematyki podróży wydaje się jedną z najgłębszych intencji greckiego twórcy. W artykule Cichoń podejmuję próbę interpretacji filmów Angelopoulosa jako swoistych podróży przez czas.


Słowa kluczowe

Theodoros Angelopoulos; kino greckie; podróż; czasDeleuze Gilles, Fałda. Leibnitz a barok, przeł. Janik Mateusz., Królak Sławomir., Wydanictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Deleuze Gilles, Kino, przeł. Margański Janusz., Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2008.

Fainaru Dan (red.), Theodoros Angelopoulos. Interviews, University Press of Mississippi, Jackson 2001.

Horton Andrew (red.), Last modernist. The films of Theo Angelopoulos, Flicks Books, Trowbridge 1997.

Horton Andrew, The Films of Theo Angelopoulos. A Cinema of Contemplation, Princeton University Press, Princeton 1998.

Mrówka Kazimierz, Heraklit. Fragmenty: nowy przekład i komentarz, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

Pseudo-Platon, Alkidiades I i inne dialogi oraz definicje, przeł. Regner Leopold., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.

Syska Rafał, Poezja obrazu: filmy Theo Angelopoulosa, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2008.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-31


Cichoń, A. (2019) „«Korfulamu» – podróże przez czas w kinie Theodorosa Angelopoulosa”, Kwartalnik Filmowy, (107), s. 145-156. doi: 10.36744/kf.164.

Adam Cichoń  adam.cichon@op.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2707-9914

Doktorant Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią, szeroko pojętym kinem europejskim oraz slow cinema. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą ekspresji obrazu filmowego w kontekście teorii kina Gilles’a Deleuze’a.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA