Przestrzenie migracji. Przypadek kina niemieckiego


Abstrakt

Tekst jest próbą możliwie najszerszego ujęcia kwestii migracji w filmie na przykładzie kina niemieckiego. Autorka wprowadza w tym celu cztery kategorie analityczne, w ramach których definiuje poszczególne konteksty kina migracyjnego – to jest tworzonego przez twórców o takim doświadczeniu oraz, choć niekoniecznie, poświęconego tej tematyce – przypisując im jednocześnie konkretne dzieła filmowe. Fiuk nazywa owe kategorie przestrzeniami, wywodząc relewantność tego określenia ze znaczenia, jakie dla fenomenu migracji mają właśnie rozmaite rodzaje przestrzeni: terytoria, sfery, obszary, pola, a następnie klasyfikuje je jako: przestrzeń czasu, miejsca, kultury i medium. Dodatkowo, by scharakteryzować kino migracyjne w Niemczech, posługuje się pojęciami postmigracji, transkulturowości oraz transnarodowości, odwołując się do istniejących teorii, ale też proponując własne ich rozumienie.


Słowa kluczowe

kino niemieckie; migracja; postmigracja; transkulturowość; transnarodowośćAbadan-Unat, Nermin. “Identity Crisis of Turkish Migrants, First and Second Generation.” In Turkish Workers in Europe, edited by İlhan Başgöz, Norman Furniss, 3-22. Bloomington: Indiana University Press, 1985.

Bauer, Patrick. “Wie im falschen Film.” Sz-magazin.sueddeutsche.de. October 8, 2010. //sz-magazin.sueddeutsche.de/kino-film-theater/wie-im-falschen-film-80695/.

Berlinghoff, Marcel. “Geschichte der Migration in Deutschland.” Bpb.de. May 14, 2018. //bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/252241/deutsche-migrationsgeschichte?p=all/.

Burg, Susanne. “Eltern sind halt auch etwas wahnsinnig Privates.” Deutschlandfunkkultur.de. July 9, 2016. //deutschlandfunkkultur.de/regisseurin-maren-ade-ueber-toni-erdmann-eltern-sind-halt.2168.de.html?dram:article_id=359540/.

Cumming, Jesse. “’Where Are the Men I Can Imagine on a Horse?’: Valeska Grisebach on ‘Western’.” Filmmakermagazine.com. March 12, 2018. //filmmakermagazine.com/104985-where-are-the-men-i-can-imagine-on-a-horse-valeska-grisebach-on-western/#.XTF57C2B2CQ/.

Dettke, Julia. “Der Skandal ist ein Märchen.” Zeit.de. September 1, 2014. //zeit.de/kultur/film/2014-09/fatih-akin-the-cut-venedig/.

Enneli, Çağlar. “Generation Turks’ Identity Politics in Germany through Following the Content of the Movie ‘Berlin in Berlin’.” Dergiler.ankara.edu.tr. Accessed July 24, 2019. //dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/71/1756/18636.pdf/.

Fiuk, Ewa. “’Szkoła berlińska’, czyli postulat filmu jako sztuki albo ‘tęsknota za ocaleniem opowieści’.” Kwartalnik Filmowy 101-102 (2018): 52-74.

Foroutan, Naika. “Die postmigrantische Perspektive: Aushandlungsprozesse in pluralen Gesellschaften.” In Postmigrantische Visionen. Erfahrungen – Ideen – Reflexionen, edited by Marc Hill, Erol Yıldız, 15-27. Bielefeld: Transcript, 2018.

Glick Schiller, Nina, and Basch, Linda, and Blanc-Szanton, Cristina. “Transnationalismus: Ein neuer analytischer Rahmen zum Verständnis von Migration.” In Transkulturalität. Klassische Texte, edited by Andreas Langenohl, Ralph Poole, Manfred Weinberg, 139-140. Bielefeld: Transcript, 2015.

Leweke, Anke. “Doppelrolle in Cannes.” Deutschlandfunkkultur.de. May 11, 2005. //deutschlandfunkkultur.de/doppelrolle-in-cannes.1013.de.html?dram:article_id=164957/.

Mazierska, Ewa, and Rascaroli, Laura. “Turyści, podróżnicy i współczesne kino transnarodowe.” Panoptikum 8 (2009): 126-145.

Oberwittler, Dietrich, and Kasselt, Julia. Ehrenmorde in Deutschland 1996-2005. Köln: Luchterhand, 2011.

Steffen, Carl. “Die Kümmeltürkin. Wywiad z Jeanine Meerapfel.” Arsenal-berlin.de. Accessed July 24, 2019. //arsenal-berlin.de/nc/en/berlinale-forum/archive/film-pdfs/action/getviewcatalog/category/hauptprogramm-1.html?tx_abdownloads_pi1%5Bcid%5D=5213/.

Thrift, Matthew. „Valeska Grisebach on Western: ‘I was interested in western Europe’s fantasy of eastern Europe’.” Bfi.org.uk. April 13, 2018. , //bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/interviews/valeska-grisebach-western/.

Wojtyłło, Monika. “Komentarz autorski do filmu ‘Polska Love Serenade’.” Jpberlin.de. Accessed July 24, 2019. //jpberlin.de/m.wojtyllo/polski/Reżyseria.html/.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-31


Fiuk, E. (2019) „Przestrzenie migracji. Przypadek kina niemieckiego”, Kwartalnik Filmowy, (107), s. 52-72. doi: 10.36744/kf.157.

Ewa Fiuk  ewa.fiuk@tlen.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9908-8510

Doktor filmoznawstwa,  autorka książek Inicjacje, tożsamość, pamięć. Kino niemieckie na przełomie wieków (2012) oraz Obrazo-światy, dźwięko-przestrzenie. Kino Toma Tykwera (2016), jak również licznych artykułów dotyczących filmu i kina (publikowała m.in. w „Kulturze Popularnej”, „Kwartalniku Filmowym”, „Kinie” oraz wielokrotnie w tomach zbiorowych). Autorka przekładów z języka niemieckiego i polskiego. Zainteresowania naukowe: film niemiecki i europejski, antropologia filmu, analiza filmu. Obecnie przygotowuje kolejną autorską publikację dotyczącą kina transnarodowego, postkolonialnego, podejmującego temat (post)migracji.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA