Wszyscy jesteśmy migrantami

Ewa Fiuk

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
badaczka niezależna (Polska)

Abstrakt

Artykuł jest recenzją książki Pawła Mościckiego Migawki z tradycji uciśnionych (2017), poświęconej sztuce eksperymentalnej oraz alternatywnej, której autorzy i autorki podejmują kwestię migracji i uchodźstwa. Autorka zwraca uwagę na zalety publikacji, odnosząc się zarówno do wyboru tematu, jak i formuły jego przedstawienia, a także wskazując – miejscami szczegółowo – przykłady dzieł filmowych, fotograficznych i poetyckich, o jakich w niej mowa. Jednocześnie podaje w wątpliwość niektóre tropy interpretacyjne, którymi podąża Mościcki, oraz wymienia przykłady europocentrycznego sposobu oglądu kwestii uchodźców, a także dzieł sztuki tworzonych na ich temat, który – jej zdaniem – przyjmuje autor książki oraz niektórzy przywołani przez niego artyści i artystki.


Słowa kluczowe:

Paweł Mościcki, uchodźcy, imigranci

P. Mościcki, Migawki z tradycji uciśnionych, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, Warszawa – Bydgoszcz 2017.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-12-31

Cited By / Share

Fiuk, E. (2018) „Wszyscy jesteśmy migrantami”, Kwartalnik Filmowy, (104), s. 241–246. doi: 10.36744/kf.1874.

Autorzy

Ewa Fiuk 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
badaczka niezależna Polska

Filmoznawczyni, autorka książek Ini­cjacje, tożsamość, pamięć. Kino niemieckie na przełomie wieków (2012) oraz Obrazo-światy, dźwięko-przestrzenie. Kino Toma Tykwera (2016), jak również artykułów dotyczących filmu i kina (publikowała m.in. w „Kulturze Popularnej”, „Kwartalniku Filmowym”, „Kinie” oraz tomach zbiorowych). Autorka przekładów z języka nie­mieckiego i polskiego. Zainteresowania naukowe: film niemiecki i europejski, antropologia filmu, analiza filmu. Obecnie przygotowuje autorską pub­likację dotyczącą kina transnarodowego, postkolonialnego, podejmującego temat (post)migracji.Statystyki

Abstract views: 57
PDF downloads: 24


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Ewa Fiuk

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.