Nr 110 (2020): Poza człowiekiemWydanie numeru współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

pisffinace2.jpg


Od redakcji

Karolina Kosińska
4
Przestrzeń

Maszyna, przedmiot

Zwierzę

Z historii kina

Okiem i uchem

Marcin Giżycki
205-212
Książki o filmie

Mirosław Przylipiak
213-218
Table des matières

Teresa Rutkowska
236