Galaktyka Hegla. „Event[0]” jako gra (post)humanistyczna

Filip Jankowski

filip.jankowski@doctoral.uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-5178-2549

Abstrakt

W filmach oraz grach cyfrowych dotychczas przeważały dwa stanowiska wobec rozwoju sztucznej inteligencji, portretujące ją jako zagrożenie tudzież obronę przed tym zagrożeniem. Celem artykułu jest ukazanie – na przykładzie gry Event[0] – narodzin nowego paradygmatu w kulturze popularnej, w którym sztuczna inteligencja staje się równorzędnym partnerem wymagającym szacunku ze strony człowieka. Posługując się metodą autoetnografii analitycznej, autor docieka możliwości pogodzenia w kontekście tej gry Heglowskiego, antropocentrycznego humanizmu z prądem posthumanistycznym. Rezultaty badań pozwalają dowieść zarówno postępu technologicznego sztucznej inteligencji w grach cyfrowych, jak i wyłaniania się nowego spojrzenia na relację człowiek-maszyna, pozbawionego protekcjonalności poprzednich dzieł kultury popularnej.


Słowa kluczowe:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, posthumanizm, sztuczna inteligencja, gry cyfrowe, gry wideo

Aarseth, E. J. (1997). Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: JHU Press.
  Google Scholar

Adorno, T. W. (2009). Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia (tłum. M. Łukasiewicz, M. J. Siemek). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
  Google Scholar

Alexandra, H. (2017, 14 lipca). Glitch Creates Unintentional Extra Ending In Sci-Fi Steam Game. Kotaku. https://kotaku.com/glitch-creates-unintentional-extra-ending-in-sci-fi-ste-1796933320
  Google Scholar

Allenby, B. (2015). Emerging Technologies and the Future of Humanity. Bulletin of the Atomic Scientists, 71 (6), ss. 29-38. https://doi.org/10.1177/0096340215611087
DOI: https://doi.org/10.1177/0096340215611087   Google Scholar

Anderson, M., Anderson, S. L. (2010). Robot Be Good. Scientific American, 303 (4), ss. 72-77.
DOI: https://doi.org/10.1038/scientificamerican1010-72   Google Scholar

Barad, K. (2007). Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Durham: Duke University Press.
  Google Scholar

Barrat, J. (2013). Our Final Invention: Artificial Intelligence and the End of the Human Era. London – New York: Macmillan.
  Google Scholar

Bauman, Z. (2009). Nowoczesność i Zagłada (tłum. T. Kunz). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
  Google Scholar

BIG 2015. (b.d.). BIG Festival. https://www.bigfestival.com.br/big-2015.html
  Google Scholar

Bolter, J. D., Gromala, D. (2003). Windows and Mirrors: Interaction Design, Digital Art, and the Myth of Transparency. Cambridge: MIT Press.
DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/7248.001.0001   Google Scholar

Braidotti, R. (2014). Po człowieku (tłum. J. Bednarek, A. Kowalczyk). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Google Scholar

Domańska, E. (2008). Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami. Kultura Współczesna, 3, ss. 9-21.
  Google Scholar

Egger, J. (2016, 12 września). The Challenging Design of Event[0]’s Insecure AI. Kill Screen. https://killscreen.com/previously/articles/event0/
  Google Scholar

Eglash, R. (2007). Broken Metaphor: The Master-Slave Analogy in Technical Literature. Technology and Culture, 48 (2), ss. 360-369.
DOI: https://doi.org/10.1353/tech.2007.0066   Google Scholar

Event[0] for PC Reviews. (b.d.). Metacritic. https://www.metacritic.com/game/pc/event0
  Google Scholar

Event[0] for PC Reviews. (b.d.). OpenCritic. https://opencritic.com/ga­me/3274/event-0-
  Google Scholar

Foucault, M. (2002). Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1970 (tłum. M. Kozłowski). Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  Google Scholar

Foucault, M. (2006). Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych (tłum. T. Komendant). Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  Google Scholar

Gadomska, K. (2014). Post- i transhumanistyczne wizje człowieka we francuskojęzycznej fantastyce: tradycyjnej i „nowej”. W: J. Tymieniecka-Suchanek (red.), Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze (ss. 184-193). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  Google Scholar

Gardiner, M. E. (2017). Critique of Accelerationism. Theory, Culture & Society, 34 (1), ss. 29-52. https://doi.org/10.1177/0263276416656760
DOI: https://doi.org/10.1177/0263276416656760   Google Scholar

Half-Time Hero. (2018, 18 stycznia). Betrayal! Kaizen Tried to Kill Me! [Event[0] Part 3]. https://www.youtube.com/watch?v=t6iPRhcp0I0
  Google Scholar

Haraway, D. (2003). Manifest cyborgów: Nauka, technologia i feminizm socjalistyczny lat osiemdziesiątych (tłum. S. Królak, E. Majewska). Przegląd Filozoficzno-Literacki, 1 (3), ss. 49-87.
  Google Scholar

Harris, E. E. (1993). The Spirit of Hegel. New Jersey: Humanities Press.
  Google Scholar

Hassan, I. (1977). Prometheus as Performer: Toward a Posthumanist Culture?. The Georgia Review, 31 (4), ss. 830-850.
  Google Scholar

Hegel, G. W. F. (2002). Fenomenologia ducha (tłum. Ś. F. Nowicki). Warszawa: Aletheia.
  Google Scholar

Hornig, S. (1993). Digital Delusions: Intelligent Computers in Science Fiction Film. W: P. Loukides, L. K. Fuller (red.), Beyond the Stars (t. 3, ss. 207-215). Bowling Green: Bowling Green State University Popular Press.
  Google Scholar

Hyży, E. (2017). Dzielenie się światem. Nowy feministyczny realizm w ujęciu Karen Barad. W: E. Hyży (red.), Feministyczne konteksty. Multidyscyplinarnie (ss. 57-79). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  Google Scholar

Janik, J. (2017). Glitched Perception: Beyond the Transparency and Visibility of the Vi­deo Game Object. TransMissions, 2 (2). https://ruj.uj.e­du.pl/xm­lui/ha­nd­le/item/56658
  Google Scholar

Jochlik, A. (2012). Czym dla Hegla jest pojęcie, pozorność i zjawisko?. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica–Aesthetica–Practica, 25, ss. 81-99.
  Google Scholar

Kacperczyk, A. (2014). Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografii. Przegląd Socjologii Jakościowej, 10 (3), ss. 32-75.
  Google Scholar

Kim, M. (2016, 13 lipca). „Event[0]” Imagines Natural AI Communication. Inverse. https://www.inverse.com/article/18232-event0-ai-natural-language-processing-video-game
  Google Scholar

Kiron, D., Unruh, G. (2018, 9 listopada). Even If AI Can Cure Loneliness – Should It?. MIT Sloan Management Review. https://sloanreview.mit.edu/article/even-if-ai-can-cure-loneliness-should-it/
  Google Scholar

Kozlovic, A. K. (2003). Technophobic Themes In Pre-1990 Computer Films. Science as Culture, 12 (3), ss. 341-373. https://doi.org/10.1080/09505430309008
DOI: https://doi.org/10.1080/09505430309008   Google Scholar

Kracauer, S. (2010). Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu niemieckiego (tłum. E. Skrzywanowa, W. Wertenstein). Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  Google Scholar

Krämer, P. (2009). “Dear Mr. Kubrick”: Audience Responses to “2001: A Space Odyssey” in the Late 1960s. Participations, 6 (2), ss. 240-259.
  Google Scholar

Kurzweil, R. (2016). Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii (tłum. E. Chodkowska, A. Nowosielska). Warszawa: Kurhaus.
  Google Scholar

Larson, J. (2008). Limited Imagination: Depictions of Computers in Science Fiction Film. Futures, 40 (3), ss. 293-299. https://doi.org/10.1016/j.futures.2007.08.015
DOI: https://doi.org/10.1016/j.futures.2007.08.015   Google Scholar

Latour, B. (1993). We Have Never Been Modern (tłum. C. Porter). Harvard: Harvard University Press.
  Google Scholar

Leite, I., Pereira, A., Mascarenhas, S., Martinho, C., Prada, R., Paiva, A. (2013). The Influence of Empathy in Human-Robot Relations. International Journal of Human-Computer Studies, 71 (3), ss. 250-260.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2012.09.005   Google Scholar

Magee, G. A. (2010). The Hegel Dictionary. New York – London: Continuum.
  Google Scholar

Matulef, J. (2016, 13 lipca). Event[0] Is 2001 Meets Firewatch, Due This September. Eurogamer. https://www.eurogamer.net/articles/2016-07-13-event-0-is-2001-meets-firewatch-due-this-september
  Google Scholar

Muncy, J. (2016, 22 września). Don’t Let Yourself Get Too Close to This Game’s AI. Wired. https://www.wired.com/2016/09/event0-review/
  Google Scholar

Nisbet, R. A. (2017). History of the Idea of Progress. New York: Routledge.
DOI: https://doi.org/10.4324/9780203789940   Google Scholar

Nowak-Juchacz, E. (1996). Obecność Hegla. Pięć ćwiczeń z filozofii kultury. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
  Google Scholar

Okolo, S. (2019, 26 czerwca). Loneliness Is an Epidemic, and We Can Turn to Technology to Fix It. Massive Science. https://massivesci.com/articles/loneliness-technology-older-adults-aging-internet-access-apps-mind-control/
  Google Scholar

Popper, K. R. (1993). Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 2 (tłum. H. Krahelska). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Google Scholar

Prince, S. (1992). Visions of Empire: Political Imagery in Contemporary American Film. Westport: Praeger.
  Google Scholar

Przegalińska, A. (2016). Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję. Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Rescher, N. (1997). Progress and the Future. W: A. S. V. Burgen, P. McLaughlin, J. Mittelstrass (red.), The Idea of Progress (ss. 103-120). Berlin: De Gruyter.
  Google Scholar

Rosiak, M. (2011). Dialektyka Hegla. Krytyczny komentarz do głównych tekstów metafizycznych. Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Rutsky, R. L. (1993). The Mediation of Technology and Gender: Metropolis, Nazism, Modernism. New German Critique, 60, ss. 3-32. https://doi.org/10.2307/488664
DOI: https://doi.org/10.2307/488664   Google Scholar

Schreiber, P. (2017, 4 listopada). Wariaci z kościoła Exxosa. Pixelpost. http://pixelpost.pl/wariaci-z-kosciola-exxosa/
  Google Scholar

Shaviro, S. (2015). No Speed Limit: Three Essays on Accelerationism. Minneapolis: University of Minnesota Press.
DOI: https://doi.org/10.5749/9781452958552   Google Scholar

Singh, J., Singh, H. (2009). Kaizen Philosophy: A Review of Literature. IUP Journal of Operations Management, 8 (2), ss. 51-72.
  Google Scholar

Vinge, V. (1993). The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era. NASA Technical Reports Server. https://ntrs.na­sa.gov/sear­ch.jsp?R=19940022856
  Google Scholar

Williams, A., Srnicek, N. (2013, 14 maja). #ACCELERATE Manifesto for an Accelerationist Politics. Critical Legal Thinking. http://criticallegalthin­ki­ng.com/20­13/05/14/accelerate-manifesto-for-an-accelerationist-politics/
  Google Scholar

Williatham, A. (2016). Review: Event[0] reaches for the stars. GameZone. https://www.gamezone.com/reviews/review-event-0-reaches-for-the-stars-k2eg/
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-08-26

Cited By / Share

Jankowski, F. (2020) „ Galaktyka Hegla. «Event[0]» jako gra (post)humanistyczna”, Kwartalnik Filmowy, (110), s. 120–136. doi: 10.36744/kf.142.

Autorzy

Filip Jankowski 
filip.jankowski@doctoral.uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński Polska
https://orcid.org/0000-0001-5178-2549

Doktorant na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół historii i teorii gier cyfrowych.

 Statystyki

Abstract views: 668
PDF downloads: 333


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Filip Jankowski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.