Nr 105-106 (2019): Kino wobec transformacji ustrojowychWydanie numeru współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

pisffinace2.jpg


Od redakcji

Teresa Rutkowska
4
Polskie przełomy

Stara Europa, nowa Europa

Bliski Wschód, Daleki Wschód - czas przemian

Małgorzata Radkiewicz
188-204
Z historii filmu

Teoria filmu - reinterpretacje

Okiem i uchem

Książki o filmie

Magdalena Saryusz-Wolska
302-305
Table des matières

Teresa Rutkowska
320