Nr 105-106 (2019): Kino wobec transformacji ustrojowychWydanie numeru współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

pisffinace2.jpg


Od redakcji

Teresa Rutkowska
4
opublikowano: 2019-06-30
Polskie przełomy

Michał Piepiórka
69-82
opublikowano: 2019-06-30
Stara Europa, nowa Europa

Justyna Maria Gluba
120-136
opublikowano: 2019-06-30
Maša Guštin
137-154
opublikowano: 2019-06-30
Bliski Wschód, Daleki Wschód - czas przemian

Elżbieta Wiącek
168-187
opublikowano: 2019-06-30
Małgorzata Radkiewicz
188-204
opublikowano: 2019-06-30
Krzysztof Loska
205-216
opublikowano: 2019-06-30
Z historii filmu

Teoria filmu - reinterpretacje

Okiem i uchem

Marcin Giżycki
293-296
opublikowano: 2019-06-30
Książki o filmie

Ewa Fiuk
297-301
opublikowano: 2019-06-30
Magdalena Saryusz-Wolska
302-305
opublikowano: 2019-06-30
Table des matières

Teresa Rutkowska
320
opublikowano: 2019-06-30