Finansowanie „amerykańskich filmów polskich” w świetle badań archiwalnych. Przypadek Władysława Pasikowskiego

Emil Sowiński

emil.sowinski@gmail.com
Uniwersytet Łódzki (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-9453-7989

Abstrakt

Artykuł ma na celu przybliżenie kontekstów produkcyjnych tzw. amerykańskich  filmów polskich. Szczególna uwaga została poświęcona – odgrywającej znaczącą rolę w finansowaniu tego typu obrazów – Agencji Produkcji Filmowej (APF). Autor – na podstawie materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Akt Nowych i Archiwum Państwowym Dokumentacji Płacowej i Osobowej w Milanówku – dokonuje analizy systemu oceny eksperckiej APF. W analizie tej odwołuje się do projektów autorstwa Władysława Pasikowskiego z pierwszej połowy lat 90., a więc z okresu, gdy nie był on szeroko rozpoznawalny (karty ocen filmu Psy), a także momentu, gdy przylgnęła do niego łatka skandalisty i twórcy kasowych filmów (karty ocen filmu Psy II. Ostatnia krew oraz Glock 17).


Słowa kluczowe:

Władysław Pasikowski, Kino polskie

A statek płynie… 30 lat Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk-Gdynia, red. Janicka Bożena, Fundacja Kino, Warszawa 2005.
  Google Scholar

Adamczak Marcin, Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Przeobrażenia kultury audiowizualnej przełomu stuleci, wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
  Google Scholar

Adamczak Marcin, Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2014.
  Google Scholar

Adamczak Marcin, Rodzinne podobieństwa. Kino Władysława Pasikowskiego a kilka filmów z półwyspu Koulun, „Kwartalnik Filmowy” 2017, nr 97-98, s. 57.
  Google Scholar

Beksiński Tomasz, Ocena projektu filmowego Ostatnia krew, APDOiP, APF, sygn. 147.
  Google Scholar

Blindow Bogdan, Ocena projektu filmowego Ostatnia krew, APDOiP, APF, sygn. 147.
  Google Scholar

Chyb Manana, Recenzja filmu Glock 17, APDOiP, APF, sygn. 212, k. 117.
  Google Scholar

Cinquecento za Szulera, „Film” 1994, nr 6.
  Google Scholar

Dąbala Tomasz, Ocena projektu filmowego Psy, APDOiP, APF, sygn. 148.
  Google Scholar

Drewno Tadeusz, Ocena projektu filmowego Psy, APDOiP, APF, sygn. 148.
  Google Scholar

Faber Alicja, Ocena projektu filmowego Psy, APDOiP, APF, sygn. 148.
  Google Scholar

Film fabularny zaniechany – 13 wagon, APDOiP, APF, sygn. 633.
  Google Scholar

Fortuna Grzegorz, Elgaz na tle polskiego rynku wideo, „Panoptikum” 2016, nr 15.
  Google Scholar

Gębicka Ewa, Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  Google Scholar

Gierat Krzysztof, Ocena projektu filmowego Glock 17, APDOiP, APF, sygn. 212.
  Google Scholar

Giza Barbara, Po przełomie 1989. Polska krytyka filmowa wobec Psów Władysława Pasikowskiego, w: Polskie kino popularne, red. Mazur Daria, Zwierzchowski Piotr, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011.
  Google Scholar

Grabowska M. Grażyna, Ocena projektu filmowego Ostatnia krew, APDOiP, APF, sygn. 147.
  Google Scholar

Haltof Marek, „Amerykańskie kino polskie”: Psy, pozytywna wtórność i polityczny przekaz, w: Polskie kino popularne, red. Mazur Daria, Zwierzchowski Piotr, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkego, Bydgoszcz 2011.
  Google Scholar

Iłowiecki Maciej, Ocena projektu filmowego Psy, APDOiP, APF, sygn. 148.
  Google Scholar

Jestem wkurzony. Z Władysławem Pasikowski rozmawia Maciej Pawlicki, „Film” 1994, nr 4.
  Google Scholar

Jędrkiewicz, Recenzja scenariusza filmu fabularnego Clock 17, APDOiP, APF, sygn. 212.
  Google Scholar

Kamiński Tomasz, Ocena projektu filmowego Ostatnia krew, APDOiP, APF, sygn. 147.
  Google Scholar

Kasprzak Dariusz, Ocena projektu filmowego Glock 17, APDOiP, APF, sygn. 212.
  Google Scholar

Knap-Morzyk Anna, Ocena projektu filmowego Glock 17, APDOiP, APF, sygn. 212.
  Google Scholar

Komar Michał, Ocena projektu filmowego Glock 17, APDOiP, APF, sygn. 212.
  Google Scholar

Kornacki Krzysztof, Polskie kino nowej przygody, w: Kino Nowej Przygody, red. J. Szyłak, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012.
  Google Scholar

Koterski Marek, Ocena projektu filmowego Glock 17, APDOiP, APF, sygn. 212.
  Google Scholar

Kręci nas zebra, red. Zarębski J. Konrad, Fundacja Kino, Warszawa 2009.
  Google Scholar

Krzystek Waldemat, Ocena projektu filmowego Glock 17, APDOiP, APF, sygn. 212.
  Google Scholar

Kucharski Krzysztof, Kino Plus. Film i dystrybucja kinowa w Polsce 1990-2000, Oficyna wydawnicza Kucharski, Toruń 2002.
  Google Scholar

List dyrektora APF Kazimierza Siomy do producenta Włodzimierza Otulaka (VisionFlm) z dnia 15 grudnia 1997 roku, APDOiP, APF, sygn. 295.
  Google Scholar

List producenta Marka Nowowiejskiego do szefa Komitetu Kinematografii Waldemara Dąbrowskiego z dnia 21 czerwca 1994 roku, APDOiP, APF, sygn. 212.
  Google Scholar

List Radosława Piwowarskiego do redakcji, „Film” 1994, nr 5.
  Google Scholar

List z-ca dyrektora APF Jolanty Rodziewicz Rayzacher do Janusza Dorosiewicza z dnia 20 lipca 1995 roku, APDOiP, APF, sygn. 295.
  Google Scholar

Lubelski Tadeusz, Historia kina polskiego 1895-2014, Universitas, Kraków 2015.
  Google Scholar

Machulski z Dorosiewiczem, „Film” 1994, nr 2, s. 6.
  Google Scholar

Mantorski Paweł, Ocena projektu filmowego Glock 17, sygn. 212.
  Google Scholar

Marczewski Wojciech, Ocena projektu filmowego Psy, APDOiP, APF, sygn. 148.
  Google Scholar

O cenie własnego zdania. Mówi Adek Drabiński, reżysera Szulera, „Kino” 1994, nr 5.
  Google Scholar

Ostrowska-Orlińska Dorota, Ocena projektu filmowego Ostatnia krew, APDOiP, APF, sygn. 147.
  Google Scholar

Pasikowski Władysław, Glock 17 – streszczenie, APDOiP, APF, sygn. 212.
  Google Scholar

Piestrak Marek, Ocena projektu filmowego Glock 17, APDOiP, APF, sygn. 212.
  Google Scholar

Piestrak Marek, Ocena projektu filmowego Glock 17, APDOiP, APF, sygn. 212.
  Google Scholar

Piwowarski Radosław, Ocena projektu filmowego Glock 17, APDOiP, APF sygn. 212.
  Google Scholar

Przylipiak Mirosław, Szyłak Jerzy, Kino najnowsze, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.
  Google Scholar

Różewicz Stanisław, Ocena projektu filmowego Glock 17, APDOiP, APF, sygn. 212.
  Google Scholar

Różewicz Stanisław, Ocena projektu filmowego Ostatnia krew, APDOiP, APF, sygn. 147.
  Google Scholar

Samochody czekają w kinie, „Film” 1994, nr 2, s. 6.
  Google Scholar

Sawicka Anna, Ocena scenariusza filmu Glock 17 w świetle dotychczasowego dorobku tego reżysera, APDOiP, APF, sygn. 212.
  Google Scholar

Spotkanie z Władysławem Pasikowskim i Bogusławem Lindą po filmie Psy prowadzi prof. Mirosław Przylipiak, https://www.youtube.com/watch?v=tretNBuqzl4
  Google Scholar

Sprzeczne tęsknoty. Rozmowa Ireny Stanisławskiej z Pawłem Edelmanem, „Kino” 1994, nr 4.
  Google Scholar

Stenogram z posiedzenia Komitetu Kinematografii odbytego w dniu 17 września 1990 roku, AAN, KK, sygn. 1/5.
  Google Scholar

Stenogram z posiedzenia Komitetu Kinematografii z dnia 11 września 1992 roku, AAN, KK, sygn. 1/9.
  Google Scholar

Stenogram z posiedzenia Komitetu Kinematografii z dnia 8 lipca 1994 roku, AAN, KK, sygn. 1/11.
  Google Scholar

Wijata Tadeusz, Ocena projektu filmowego Ostatnia krew, APDOiP, APF, sygn. 147.
  Google Scholar

Wiśniewski Cezary, Ocena projektu filmowego Glock 17, APDOiP, APF, sygn. 212.
  Google Scholar

Zajiček Edward, Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896-2005, wyd. II uzupełnione i rozszerzone, Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz Studio Filmowe Montevideo, Warszawa 2009.
  Google Scholar

Załuski Roman, Ocena projektu filmowego Ostatnia krew, APDOiP, APF, sygn. 147.
  Google Scholar

Żebrowski Edward, Ocena projektu filmowego Psy, APDOiP, APF, sygn. 148.
  Google Scholar

Żuk Piwkowski Józef, Jak powstał Szuler, „Film Business” 1994, nr 5.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By / Share

Sowiński, E. (2019) „Finansowanie «amerykańskich filmów polskich» w świetle badań archiwalnych. Przypadek Władysława Pasikowskiego”, Kwartalnik Filmowy, (105-106), s. 39–55. doi: 10.36744/kf.34.

Autorzy

Emil Sowiński 
emil.sowinski@gmail.com
Uniwersytet Łódzki Polska
https://orcid.org/0000-0002-9453-7989

Filmoznawca, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego i PWSFTviT w Łodzi, laureat nagrody im. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego. Autor publikacji dotyczących kontekstów instytucjonalnych kina polskiego, w tym monografii Elementarz Wytwórni Filmów Oświatowych (2018; wspólnie z M. Dondzikiem i K. Jajko). Obecnie przygotowuje dysertację doktorską dotyczącą Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego.Statystyki

Abstract views: 201
PDF downloads: 224


Licencja

Prawa autorskie (c) 2019 Kwartalnik Filmowy

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA