Idea studia dla młodych filmowców. Studio Munka – powstanie, działalność i produkcyjny dialog z przeszłością

Emil Sowiński

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Łódzki (Polska)

Abstrakt

Artykuł jest próbą zrekonstruowania powstania oraz analizą działalności i strategii programowej – założonego w 2008 r. przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich – Studia Munka. Podstawowe pytanie badawcze, jakie stawia sobie autor tekstu, dotyczy dialogu produkcyjnego między pokoleniami, których przedstawiciele byli inicjatorami powstania studiów mających produkować filmy młodych reżyserów. A zatem: jak idea Studia Munka koresponduje z – zasłużonymi dla historii polskiego kina – instytucjami filmowymi, takimi jak zespoły filmowe, Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego czy Filmowe Studio Młodych im. Andrzeja Munka, działające na przełomie lat 70. i 80. w strukturach TVP?


Słowa kluczowe:

Studio Munka, Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego, produkcja filmowa

Adamczak Marcin, Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku,Gdańsk 2010.
  Google Scholar

Adamczak Marcin, Zespoły filmowe w kinematografii PRL, w: Restart zespołów filmowych, red. Adamczak Marcin, Marecki Piotr, Malatyńsk Marcini, Kraków-Łódź 2012.
  Google Scholar

Cegiełkówna Iwona, Uwaga debiut! Ruszył program „30 minut”, „Kino” 2006, nr 4.
  Google Scholar

Dziesięciolecie Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego, red. Skoczek Tadeusz, Wasilewski Piotr, Bochnia 1991.
  Google Scholar

Janicka Bożena, Kraków 71. Zmiana?, „Film” 1971, nr 24.
  Google Scholar

Klejsa Konrad, A film-likething, czyli o tym, jak zjawiska filmopodobne utrudniają odpowiedź na pytanie: „Co to jest film?”, w: Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2010.
  Google Scholar

Lenkiewicz Konrad, Kino Nowej Generacji. Studio im. Andrzeja Munka w DKF „Za”, „Film na świecie” 1982, nr 1-2.
  Google Scholar

Literaci w Studiu Munka!,https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,351,25071,5,1,Literaci-w- Studiu-Munka.html (dostęp: 3.05.2018)
  Google Scholar

Matuszewska Kamila, Działalność Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego w latach 1981-2005, [niepublikowana praca magisterska].
  Google Scholar

Mądzik Liwia, Dariusz Gajewski przewodniczącym rady Studia Munka, „Magazyn SFP” 2008, nr 3.
  Google Scholar

Oczekiwania i nadzieje. Filmowe Studio Młodych TV (dyskusja), „Kino” 1980, nr 7.
  Google Scholar

Pijanowski Lech, Studio Prób Filmowych – inicjatywa młodych, „Kino” 1970, nr 6.
  Google Scholar

Powstało Studio „Młodzi i Film” im. Andrzeja Munka,https://www.pisf.pl/aktualnosci/powstalo-studio-mlodzi-i-film-im-andrzeja-munka (dostęp: 1.05.2018)
  Google Scholar

Sander Jarosław, X rocznica Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego, „Konkurs” 1991, nr 1/2 (2/3).
  Google Scholar

Sensowne projekty nie przepadają, Z Dariuszem Gajewskim rozmawia Iwona Cegiełkówna, „Kino” 2009, nr 12.
  Google Scholar

Sielanka prawie dokończona. Z Kazimierzem Kutzem rozmawia Andrzej Szpulak, w: Debiuty polskiego kina, red. Hendrykowski Marek, Konin 1998.
  Google Scholar

Sobolewski Tadeusz, Co się stało z naszym kinem, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 163.
  Google Scholar

Stanisławski Krzysztof, Studio Irzykowskiego, „Powiększenie” 1988, nr 1-2.
  Google Scholar

Stolarska Bronisława, Uwagi o rozwoju sztuki filmowej w Polsce w latach siedemdziesiątych, w: Szkice o polskim filmie, red. B. Stolarska, Łódź 1985, s. 18.
  Google Scholar

Studio Irzykowskiego to był prawdziwy zespół, https://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul/652049,Studio-Irzykowskiego-to-byl-prawdziwy-zespol (dostęp: 3.05.2018)
  Google Scholar

Stwórzymy atmosferę dla debiutów. Z Jerzym Kapuścińskim rozmawia Aleksandra Różdżyńska, „Magazyn SFP” 2008, nr 2.
  Google Scholar

Szelchauz Ewa, Prawo filmowe, Warszawa 1980.
  Google Scholar

Trzeba walczyć o kino autorskie. Z Jerzym Kapuścińskim rozmawia Donata Subbotko, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 231.
  Google Scholar

Ustawa o Kinematografii z dnia 30 czerwca 2005 roku, Dziennik Ustaw z dnia 19 lipca 2005, numer 132, poz. 1111.
  Google Scholar

Varga Balázs, Kooperacja. Organizacja zespołów studyjnych w węgierskiej produkcji filmowej lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, w: Restart zespołów filmowych, tłum. Bata-Bocian Alexandra, red. Adamczak Marcin, Marecki Piotr, Malatyński Marcin, Kraków-Łódź 2012.
  Google Scholar

Wróblewska Anna, Jarosław Sander – długa rozmowa o kinie, „Magazyn SFP” 2018, nr 5..
  Google Scholar

Wróblewska Anna, Zadebiutuj! Zespół literacki Studia Munka (cz. III), https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,25006,1,1,Zadebiutuj-Zespol-Literacki-Studia-Munka-cz-III.html, (dostęp: 2.05.2018)
  Google Scholar

Zajiček Edward, Kinematografia, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Film. Kinematografia, red. Zajiček Edward, Warszawa 1994.
  Google Scholar

Zespół Tor, red. Hollender Barbara, Turowska Zofia, Warszawa 2000.
  Google Scholar

Żuk Cecylia, Co się stało z naszym kinem – cd., „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 171.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-09-30

Cited By / Share

Sowiński, E. (2018) „Idea studia dla młodych filmowców. Studio Munka – powstanie, działalność i produkcyjny dialog z przeszłością”, Kwartalnik Filmowy, (103), s. 54–64. doi: 10.36744/kf.1913.

Autorzy

Emil Sowiński 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Łódzki Polska

Doktorant na Wydziale Filolo­gicznym Uniwersytetu Łódzkiego, afiliowany przy Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej, oraz absolwent Wydziału Organizacji Sztuki Fil­mowej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Obecnie pracuje nad monografią Wytwórni Filmów Oświatowych.Statystyki

Abstract views: 55
PDF downloads: 32


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Emil Sowiński

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.