Przygody Stasia i Nel w świecie marketingowego PR-u. Analiza kampanii promocyjnej „W pustyni i w puszczy” Gavina Hooda

Emil Sowiński

emil.sowinski@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-9453-7989

Abstrakt

Polski film dla dzieci i młodzieży nieczęsto był przedmiotem zainteresowania badaczy filmu. Jeszcze rzadziej zajmowano się zagadnieniami związanymi z jego produkcją, dystrybucją oraz promocją. Niniejszy artykuł jest próbą wypełnienia tej luki. Przedmiotem zainteresowania autora tekstu są działania z zakresu marketingowego PR-u, które miały miejsce w procesie promocji W pustyni i w puszczy (reż. Gavin Hood, 2001). Autor bada, na ile podjęta strategia PR-owa bazowała na schemacie, który sprawdził się przy okazji promocji Ogniem i mieczem (reż. Jerzy Hoffman, 1999), a także czy jej autorki inspirowały się działaniami, które podjęto w epoce gierkowskiej przy promocji pierwszej adaptacji powieści Henryka Sienkiewicza – W pustyni i w puszczy (1973) w reżyserii Władysława Ślesickiego. W analizie tej autor zastanawia się również nad wpływem działań PR-owych na recepcję krytyczną filmu, do czego służą mu archiwalne materiały prasowe.


Słowa kluczowe:

public relations, media relations, promocja filmu, Władysław Ślesicki, Gavin Hood

[NN] (2002). Top 40 Video. Video and DVD Reporter, (4), s. 10.
  Google Scholar

[NN] (2002). Top 40 Video. Video and DVD Reporter, (5), s. 8.
  Google Scholar

Adamczak, M. (2010). Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  Google Scholar

Adamowicz-Grzyb, G. (2014). Jak promowano film „Ogniem i mieczem” Jerzego Hoffmana. Warszawa: FORTIMA Tłumaczenia – Edukacja – Media.
  Google Scholar

Chomiuk, A. (2019). Wokół Sienkiewicza. Listy – biografie – ekranizacje. Kraków: Collegium Columbinum.
  Google Scholar

Cichoń, A. (2004). W kręgu zagadnień literatury kolonialnej – „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza. Er(r)go. Teoria – Literatura – Kultura, (1), ss. 91-108.
  Google Scholar

Ciecierska, B. (1973). Remis z Sienkiewiczem. Tygodnik Demokratyczny, (44), s. 14.
  Google Scholar

Davis, A. (2007). Public relations (tłum. G. Dąbkowski). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  Google Scholar

Eisler, J. (1991). Marzec 1968. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  Google Scholar

Gawroński, S. (2006). Media relations. Współpraca dziennikarzy i specjalistów PR. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
  Google Scholar

Gazda, J. (1969). W pustyni i w puszczy. Ekran, (47), s. 15.
  Google Scholar

Gębicka, E. (2006). Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  Google Scholar

Giza, B. (oprac.) (2013). Polska krytyka filmowa. Panel dyskusyjny. W: P. Zwierzchowski, B. Giza (red.), Polskie piśmiennictwo filmowe (ss. 11-21). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  Google Scholar

Hollender, B. (1999). Dla dzieci XXI wieku. Rzeczpospolita, (279), s. 8.
  Google Scholar

Hołownia, S. (2000). Barbie w Afryce. Gazeta Wyborcza, (46), s. 10.
  Google Scholar

Kałużyński, Z. (1973). Kino podnieca Polaków. Polityka, (44), s. 9.
  Google Scholar

Kołodyński, A. (2001). Czworo dzieci i Afryka. Kino, (4), ss. 38-39.
  Google Scholar

Kucharski, K. (2002). Kino Plus. Film i dystrybucja kinowa w Polsce 1990-2000. Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski.
  Google Scholar

Kurczuk, S. (2022, 8 lutego). „Akademia Pana Kleksa”: w nowym filmie pojawi się drastyczna zmiana. O co chodzi?. Rozrywka.RadioZet.pl. https://rozrywka.radiozet.pl/Filmy/Akademia-Pana-Kleksa-nowy-film-bedzie-roznil-sie-od-oryginalu-WIDEO
  Google Scholar

Kwiatkowski, K. (2001). Bohaterowie z lamusa. Rzeczpospolita, (70), s. A13.
  Google Scholar

Marszałek, R. (1971). Afery obsadowe. Współczesność, (13), s. 12.
  Google Scholar

Michalski, C. (1973). W pustyni i w puszczy. Perspektywy, (43), s. 10.
  Google Scholar

Mielczarek, T. (2005). Telewizyjne upodobania Polaków na przełomie XX i XXI wieku. Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, 7 (18), ss. 185-200.
  Google Scholar

Mizierski, S. (2000). Przepraszam, kto to nakręci?. Polityka, (46), ss. 54-57.
  Google Scholar

Natkaniec, B. (1974). Choć „Kali być król” i „słoń bujać na trąbie” – nie należy uszczęśliwiać dzieci na siłę. Echo Krakowa, (32), s. 5.
  Google Scholar

Nowak, M. (2001). Inwazja „poprawiaczy”. Myśl Polska o Kulturze, (4), s. 1.
  Google Scholar

Nurczyńska, E. (1973). Staś i Nel na ekranie. Odgłosy, (43), s. 10.
  Google Scholar

Nurczyńska-Fidelska, E. (1997). Ludyczne aspekty filmowych adaptacji utworów Henryka Sienkiewicza. W: E. Nurczyńska-Fidelska, Z. Batko (red.), Wokół problemów adaptacji filmowej (ss. 65-78). Łódź: Centralny Gabinet Edukacji Filmowej Dzieci i Młodzieży.
  Google Scholar

Olędzki, J. (2013). Public relations i marketing medialny. Zarządzenia komunikacją i wizerunkiem w nauce o mediach. Studia Medioznawcze, (4), s. 27-35.
  Google Scholar

Olędzki, J., Tworzydło, D. (red.) (2010). Leksykon public relations. Rzeszów: Wydawnictwo Newsline.
  Google Scholar

Pławuszewski, P. (2017). Po swojemu. Kino Władysława Ślesickiego. Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Ślesicki, W. (1986). Z Tomkiem i Moniką w pustyni i w puszczy. Warszawa: Czytelnik.
  Google Scholar

Terentiew, R. (2001). Egzamin z politycznej poprawności. Tygodnik Solidarność, (16), s. 20.
  Google Scholar

Wachowicz, B. (1970). „W pustyni i w puszczy” w wersji ekranowej. Rozmowa z reżyserem Władysławem Ślesickim. Ekran, (4), s. 11.
  Google Scholar

Wolak, J. (2001). W piasku i w lasku, czyli jak Hood zamordował Sienkiewicza. Nasz Dziennik, (77), s. 7.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-04-06

Cited By / Share

Sowiński, E. (2023) „Przygody Stasia i Nel w świecie marketingowego PR-u. Analiza kampanii promocyjnej «W pustyni i w puszczy» Gavina Hooda”, Kwartalnik Filmowy, (121), s. 119–143. doi: 10.36744/kf.1462.

Autorzy

Emil Sowiński 
emil.sowinski@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki Polska
https://orcid.org/0000-0002-9453-7989

Historyk filmu, asystent na Uniwersytecie Łódzkim (Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych). Prowadzi projekt badawczy poświęcony działalności Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego. Jego zainteresowania obejmują historię kultury filmowej w Polsce oraz ekonomię kina. W 2018 r. otrzymał I nagrodę w Konkursie im. prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską o kinie polskim. W latach 2018-2020 był zatrudniony jako współpracownik projektu grantowego „Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989: ogólnokrajowe ramy instytucjonalne i lokalne studium przypadku” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.Statystyki

Abstract views: 191
PDF downloads: 229


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Emil Sowiński

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.