Rodzinne podobieństwa. Kino Władysława Pasikowskiego a kilka filmów z półwyspu Koulun

Marcin Adamczak

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

Abstrakt

Artykuł przedstawia „rodzinne podobieństwa” między wczesnymi filmami Władysława Pasikowskiego a kilkoma popularnymi filmami Johna Woo i Ringo Lama zrealizowanymi w Hongkongu. Zaskakująca wspólnota motywów obejmuje: wizerunek męskiej przyjaźni wraz z homoerotycznymi akcentami, status kobiet, zmienność tożsamości oraz melancholię na tle schyłku dotychczasowego świata społecznego. Wyjaśnieniem tego podobieństwa, zachodzącego najprawdopodobniej mimo braku bezpośredniej inspiracji, zdaje się czerpanie z podobnych wzorców estetycznych (przede wszystkim amerykańskich) oraz pewne analogie produkcyjne prowadzące do powstania równocześnie filmów charakteryzujących się wspólnymi elementami w odległych od siebie geograficznie i kulturowo kinematografiach. Odrębnym wątkiem są związki tych tytułów z kulturą VHS dwóch ostatnich dekad XX w. Dlatego też artykuł jest zakończony krytycznym fragmentem ukazującym Pasikowskiego jako „reżysera kasetowego”.


Słowa kluczowe:

Władysław Pasikowski, John Woo, Ringo Lama, homoerotyzm

Bergel, Lidia. Życie bez mandatów. Z Władysławem Pasikowskim rozmawia Lidia Bergel. „Film” 3 (1998)
  Google Scholar

Bordwell, David. Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment. Cambridge: Harvard University Press, 2000
  Google Scholar

Desser, David. Hong Kong Film and the New Cinephilia. In Hong Kong Connections: Transnational Imagination in Action Cinema, edited by M. Morris, S. Leung Li, S. Chan Ching-kiu. Durham and Hong Kong: Duke University Press and Hong Kong University Press, 2005
  Google Scholar

Haltof, Marek. Kino polskie, tłum. M. Przylipiak. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2004
  Google Scholar

Jagielski, Sebastian.Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym. Kraków: Universitas, 2013
  Google Scholar

Keff, Bożena. „Psy” Władysława Pasikowskiego, czyli Polska jest twardzielem. In Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna, red. Agnieszka Wiśniewska, Piotr Marecki. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010
  Google Scholar

Kucharski, Krzysztof. Kino Plus. Film i dystrybucja kinowa w Polsce 1990-2000. Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2002
  Google Scholar

Tu jest cenzura. Z Władysławem Pasikowskim rozmawia Donata Subbotko. „Duży Format”, dodatek do „Gazety Wyborczej” 263, 10-11 listopada (2008)
  Google Scholar

Wing-Fai, Leung. „Infernal Affairs” and „Kung Fu Hustle”: Panacea, Placebo and Hong Kong Cinema. In East Asian Cinemas: Exploring Transnational Connections on Film, red. L. Hunt, L. Wing-Fai, London – New York: I.B. Tauris, 2008
DOI: https://doi.org/10.5040/9780755696673.ch-005   Google Scholar

Yau, Esther C. M. Watchful Partners, Hidden Currents: Hong Kong Cinema Moving into the Mainland of China. In A Companion to Hong Kong Cinema, edited by E. M. K. Cheung, G. Marchetti, E. C. M. Yau. Oxford: Wiley Blackwell, 2015
DOI: https://doi.org/10.1002/9781118883594.ch1   Google Scholar

Zajiček, Edward. Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896-2005, wydanie II uzupełnione i rozszerzone, Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz Studio Montevideo, Warszawa, 2009
  Google Scholar

Zarębski, Konrad J. Wyrośliśmy. Z Władysławem Pasikowskim rozmawia K.J. Zarębski. „Kino” 2 (2001).
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-06-30

Cited By / Share

Adamczak, M. (2017) „Rodzinne podobieństwa. Kino Władysława Pasikowskiego a kilka filmów z półwyspu Koulun”, Kwartalnik Filmowy, (97-98), s. 43–60. doi: 10.36744/kf.2063.

Autorzy

Marcin Adamczak 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska

Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; wykłada także w Szkole Filmowej w Łodzi oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2010 i 2011). Laureat Kon­kursu im. Krzysztofa Mętraka (2011). Dyrektor fe­stiwalu Cinemaforum w Warszawie. Autor książek: Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku (2010) oraz Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu (2014).

 Statystyki

Abstract views: 44
PDF downloads: 26


Licencja

Prawa autorskie (c) 2017 Marcin Adamczak

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.