„Heritage is Dead! Long Live Heritage!” Kino brytyjskie w obliczu kryzysu politycznego

Natasza Korczarowska

rozio@wp.pl
Uniwersytet Łódzki (Polska)
http://orcid.org/0000-0003-3130-128X

Abstrakt

Kryzysy polityczne prowokują do stawiania pytań o przeszłość i ufundowaną na niej tożsamość. Niepewne jutro kieruje nas ku historii, w której próbujemy znaleźć potwierdzenie naszego stabilnego (narodowego) „my”. To, kim jesteśmy, wyrasta z nostalgii za przeszłością – pod warunkiem jednak, że owa przeszłość powraca w formie narracji kompensacyjnych. Zrealizowane na Wyspach po 2016 r. dzieła potwierdzają tezę Pierre’a Sorlin, że filmy historyczne dostarczają wiedzy wyłącznie na temat okresu, w którym powstały. Manifestuje się w nich zainteresowanie tymi momentami historii, które okazały się znaczące dla losów nie tylko Wielkiej Brytanii, lecz także całej Europy. Strategie realizowane przez  kino „po Brexicie” przywołują w pamięci ideologiczne spory z epoki rządów Margaret Thatcher skoncentrowane wokół  heritage cinema. Ale czy międzynarodowe sukcesy brytyjskich „filmów o przeszłości” (Dunkierka, Czas mroku, Faworyta) pozwalają spojrzeć na Brexit jak na „pożyteczną katastrofę” i przywołać głoszone w okresie thatcheryzmu hasło Brytyjczycy nadchodzą (lub Up your bum)?

 


Słowa kluczowe:

Kino brytyjskie

R. Braidotti, Nomadyczna tożsamość europejska w: Koniec kultury – koniec Europy. O fundamentach polityki, red. P. Gielen, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015
  Google Scholar

Ch. Bryant, The Nations of Britain, Oxford University Press, Oxford 2006
  Google Scholar

R. Burgoyne, The Hollywood Historical Film, Blackwell Publishing, Malden 2008
  Google Scholar

Churchill to Major. The British Prime Ministers Since 1945, red. D. Shell, Hurst Company, London 1995
  Google Scholar

T. Elsaesser, Images for Sale: The “New” British Cinema w: Fires Were Started. British Cinema and Thatcherism, red. L. Freidman, Wallflower Press, London 2006
  Google Scholar

J. Finch, E.M. Forster and English Place: A Literary Topography, ÅBO Akademi University Press, ÅBO 2011
  Google Scholar

E.M. Forster, Howards End, Czytelnik, Warszawa 1993
DOI: https://doi.org/10.5040/9781350392182   Google Scholar

L. Friedman, Introduction w: Fires Were Started. British Cinema and Thatcherism, red. L. Freidman, Wallflower Press, London 2006
  Google Scholar

A. Higson, English Heritage, English Cinema. Costume Drama Since 1980, Oxford University Press, Oxford 2003
  Google Scholar

A. Higson, Film England. Culturally English Filmmaking since the 1990s, I.B. Tauris, London 2011
DOI: https://doi.org/10.5040/9780755698097   Google Scholar

A. Higson, From political power to the power of the image w: The British monarchy on screen, red. M. Merck, Manchester University Press, Manchester 2016
DOI: https://doi.org/10.7765/9781526113047.00027   Google Scholar

A. Higson, Re-presenting the National Past: Nostalgia and Pastische in the Heritage Film w: Fires Were Started. British Cinema and Thatcherism, red. L. Freidman, Wallflower Press, London 2006
  Google Scholar

A. Higson, The instability of the national w: British Cinema. Past and Present, red. J. Ashby i A. Higson, Routledge, London 2000
  Google Scholar

C. Monk, Heritage Film Audiences. Period Films and Contemporary Audiences in the UK, Edinburgh University Press, Edinburgh 2012
DOI: https://doi.org/10.3366/edinburgh/9780748638246.001.0001   Google Scholar

Amy Sargeant, Selling heritage culture w: British Cinema. Past and Present, red. J. Ashby i A. Higson, Routledge, London 2000
  Google Scholar

L. Quart, The Religion of the Market: Thatcherite Politics and the British Film of the 1980s w: Fires Were Started. British Cinema and Thatcherism, red. L. Freidman, Wallflower Press, London 2006
  Google Scholar

S. Waters, Ktoś we mnie, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009
  Google Scholar

B. Vidal, Heritage Film. Nation, Genre and Representation, Wallflower, London 2012
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-06-30

Cited By / Share

Korczarowska, N. (2019) „«Heritage is Dead! Long Live Heritage!» Kino brytyjskie w obliczu kryzysu politycznego ”, Kwartalnik Filmowy, (105-106), s. 84–100. doi: 10.36744/kf.46.

Autorzy

Natasza Korczarowska 
rozio@wp.pl
Uniwersytet Łódzki Polska
http://orcid.org/0000-0003-3130-128X

Dr hab. prof. nadzw. w Zakładzie Historii i Teorii Filmu Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w historii filmu polskiego i problematyce historiofotii. Opublikowała książki: Ojczyzny prywatne. Mitologia przestrzeni prywatności w filmach Tadeusza Konwickiego, Jana Jakuba Kolskiego i Andrzeja Kondratiuka (2007) oraz Inne spojrzenie – poświęconą wyobrażeniom historii w polskim filmie fabularnym po 1965 r. Od 2008 r. współpracuje w Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Filmoteką Narodową przy projekcie Akademia Polskiego Filmu. Od 2010 r. pełni funkcję opiekuna naukowego APF w Łodzi.Statystyki

Abstract views: 279
PDF downloads: 295


Licencja

Prawa autorskie (c) 2019 Natasza Korczarowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.