Broniąc Kolskiego

Natasza Korczarowska

Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0003-3130-128X

Abstrakt

Grażyna Stachówna, uznana autorka wielu książek i artykułów na temat kina, opublikowała pracę Jańcioland i okolice. Filmowe światy Jana Jakuba Kolskiego, będącą pierwszą monografią w całości poświęconą filmom fabularnym tego reżysera. Badaczka analizuje jego twórczość w kontekście autorstwa filmowego (w modernistycznym sensie tego pojęcia) i mitobiografii (fundamentalnego związku pomiędzy dziełem sztuki a biografią artysty) oraz podkreśla wyjątkową pozycję Kolskiego w polskim kinie posttransformacyjnym.

Słowa kluczowe:

Jan Jakub Kolski, autorstwo filmowe, mitobiografia

Czermińska, M. (2011). Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki. Teksty Drugie, (5), ss. 183-200.
  Google Scholar

Przylipiak, M. (1987). Obrona Królikiewicza. W: K. Sobotka (red.). Film polski. Twórcy i mity (ss.139-163). Łódź: ŁDK.
  Google Scholar

Stachówna, G. (2021). Jańcioland i okolice. Filmowe światy Jana Jakuba Kolskiego. Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-05-17

Cited By / Share

Korczarowska, N. (2022) „Broniąc Kolskiego”, Kwartalnik Filmowy, (117), s. 224–230. doi: 10.36744/kf.1036.

Autorzy

Natasza Korczarowska 
https://orcid.org/0000-0003-3130-128X

Dr hab., profesor w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w historii filmu polskiego, europejskim kinie współczesnym i problematyce historiofotii. Opublikowała książkę Ojczyzny prywatne (2007) oraz pracę Inne spojrzenie (2013) poświęconą wyobrażeniom historii w polskim filmie fabularnym po 1965 r. Od 2008 r. współpracuje z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy projekcie edukacyjnym Akademia Polskiego Filmu.Statystyki

Abstract views: 75
PDF downloads: 57


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Natasza Korczarowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA