Broniąc Kolskiego

Natasza Korczarowska

natasza.korczarowska@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-3130-128X

Abstrakt

Grażyna Stachówna, uznana autorka wielu książek i artykułów na temat kina, opublikowała pracę Jańcioland i okolice. Filmowe światy Jana Jakuba Kolskiego, będącą pierwszą monografią w całości poświęconą filmom fabularnym tego reżysera. Badaczka analizuje jego twórczość w kontekście autorstwa filmowego (w modernistycznym sensie tego pojęcia) i mitobiografii (fundamentalnego związku pomiędzy dziełem sztuki a biografią artysty) oraz podkreśla wyjątkową pozycję Kolskiego w polskim kinie posttransformacyjnym.


Słowa kluczowe:

Jan Jakub Kolski, autorstwo filmowe, mitobiografia

Czermińska, M. (2011). Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki. Teksty Drugie, (5), ss. 183-200.
  Google Scholar

Przylipiak, M. (1987). Obrona Królikiewicza. W: K. Sobotka (red.). Film polski. Twórcy i mity (ss.139-163). Łódź: ŁDK.
  Google Scholar

Stachówna, G. (2021). Jańcioland i okolice. Filmowe światy Jana Jakuba Kolskiego. Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-05-17

Cited By / Share

Korczarowska, N. (2022) „Broniąc Kolskiego”, Kwartalnik Filmowy, (117), s. 224–230. doi: 10.36744/kf.1036.

Autorzy

Natasza Korczarowska 
natasza.korczarowska@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki Polska
https://orcid.org/0000-0003-3130-128X

Dr hab., profesor w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w historii filmu polskiego, europejskim kinie współczesnym i problematyce historiofotii. Opublikowała książkę Ojczyzny prywatne (2007) oraz pracę Inne spojrzenie (2013) poświęconą wyobrażeniom historii w polskim filmie fabularnym po 1965 r. Od 2008 r. współpracuje z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy projekcie edukacyjnym Akademia Polskiego Filmu.Statystyki

Abstract views: 194
PDF downloads: 146


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Natasza Korczarowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.