Amerykańskie seriale „true crime” o seryjnych mordercach w streamingu

Natasza Korczarowska

natasza.korczarowska@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-3130-128X

Abstrakt

Zdaniem Marca Ferro faits divers typu sensacyjnego, w rodzaju opowieści o Kubie Rozpruwaczu, są przedstawiane w kinie jako symptomy, za pomocą których społeczeństwo może zrozumieć określone kwestie społeczne i polityczne. Przyjmując podobne założenie, autorka analizuje wybrane amerykańskie seriale true crime – produkowane i dystrybuowane przez różne platformy streamingowe – w szerokim kontekście socjopolitycznym. Seriale zostały umieszczone w paradygmacie tak zwanej amerykańskiej kultury rany (Mark Selzer) i „dyskursu 9/11” (proliferacja gatunku true crime jako wyraz nostalgii za bezpieczną Ameryką sprzed zamachu na World Trade Center). Autorka proponuje tak- że namysł nad kwestiami etycznymi (fascynacja seryjnymi mordercami jako przykład zdiagnozowanej przez Davida Schmidta „celebryckiej kultury urodzonych morderców”) oraz nad aktywną partycypacją odbiorców (Performatywny true crime w ujęciu Stelli Bruzzi) jako postawą typową dla współczesnej „kultury wykrywania”.


Słowa kluczowe:

true crime, seryjny morderca, symptom, kultura rany, aktywna partycypacja

Blake, L. (2008). The Wounds of Nations: Horror Cinema, Historical Trauma and National Identity. Manchester: Manchester University Press.
DOI: https://doi.org/10.7228/manchester/9780719075933.001.0001   Google Scholar

Bonn, S. (2014). Why We Love Serial Killers: The Curious Appeal of the World’s Most Savage Murderers. New York: Skyhorse Publishing.
  Google Scholar

Caputi, J. (1988). The Age of Sex Crime. London: The Women’s Press.
  Google Scholar

Caputi, J. (2004). Goddesses and Monsters: Women, Myth, Power and Popular Culture. Madison: The University of Wisconsin Press.
  Google Scholar

Carrigy, M. (2021). The Reenactment in Contemporary Screen Culture: Performance, Mediation, Repetition. New York: Bloomsbury.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781501359354   Google Scholar

Dyer, R. (1997). White. London: Routledge.
  Google Scholar

Ferro, M. (2001). Kino i historia (tłum. T. Falkowski). Warszawa: PWN. Foucault, M. (1988). The Dangerous Individual (tłum. A. Baudaut, J. Couchman). W: L. Kritzman (red.), Politics, Philosophy, Culture: Interviews and Other Writings (ss. 125-151). London: Routledge.
  Google Scholar

Foucault, M. (2002). Ja, Piotr Rivière, skorom już zaszlachtował moją matkę, moją siostrę i brata mojego… Przypadek matkobójcy z XIX wieku (tłum. T. Komendant, G. Wilczyński). Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  Google Scholar

Gaynor, S. (2022). Better the Devil You Know: Nostalgia for the Captured Killer in Netflix’s „Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes”. W: B. Robinson, C. Daigle (red.), Serial Killers in Contemporary Television: Familiar Monsters in Post-9/11 Culture (ss. 135-151). Oxon: Routledge.
DOI: https://doi.org/10.4324/9781003263975-11   Google Scholar

Havas, J., Horeck, T. (2021). Netflix Feminism: Binge-Watching Rape Culture in „Unbreakable Kimmy Schmidt” and „Unbelievable”. W: M. Jenner (red.), Binge-Watching and Contemporary Television Studies (ss. 250-273). Edinburgh: Edinburgh University Press.
DOI: https://doi.org/10.3366/edinburgh/9781474461986.003.0017   Google Scholar

Hoffman, M., Hobbs S. (2021). „Stay Sexy and Don’t Get Murdered”: Depictions of Female Victimhood in Post-Me Too Crime. W: M. Mellins, S. Moore (red.), Critiquing Violent Crime in the Media (ss. 141-166). Cham: Palgrave MacMillan.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-83758-7_6   Google Scholar

Horeck, T. (2019). Justice on Demand: True Crime in the Digital Streaming Era. Detroit: Wayne State University Press.
  Google Scholar

Jenkins, P. (1994). Using Murder: The Social Construction of the Serial Homicide. New York: Aldine De Gruyter.
  Google Scholar

Kendall, E. (2021). The Phantom Prince: My Life with Bundy. New York: Ambrass Press.
  Google Scholar

MacDonald, A. (2013). Serial Killing, Surveillance, and the State. W: A. MacDonald (red.), Murders Representations and Acquisitions: Representations of the Serial Killer in Popular Culture (ss. 33-48). New York: Bloomsbury.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781628928211.ch-003   Google Scholar

McCormick, C. (2016). „Forward Is the Battle Cry”: Binge-Viewing Netflix’s „House of Cards”. W: K. McDonald, D. Smith-Rowsey (red.), The Netflix Effect: Technology and Entertainment in the 21st Century (ss. 101-116). New York: Bloomsbury.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781501309410.ch-007   Google Scholar

Murley, J. (2008). The Rise of True Crime: Twentieth Century Murder and American Popular Culture. Westport: Praeger.
  Google Scholar

Nichols, B. (2017). Introduction to Documentary. Bloomington: Indiana University Press.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt2005t6j   Google Scholar

Plantinga, C. (2018). Characterization and Character Engagement in the Documentary. W: C. Brylla, M. Kramer (red.), Cognitive Theory and Documentary Film (ss. 115-134). Cham: Palgrave Macmillan.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-90332-3_7   Google Scholar

Robinson, B. (2022). Introduction – From the Shadows to Our Living Rooms: Serial Killers on Popular TV after 9/11. W: B. Robinson, C. Daigle (red.), Serial Killers in Contemporary Television: Familiar Monsters in Post-9/11 Culture (ss. 1-16). Oxon: Routledge.
DOI: https://doi.org/10.4324/9781003263975-1   Google Scholar

Rubenhold, H. (2021). Pięć. Nieopowiedziane historie kobiet zamordowanych przez Kubę Rozpruwacza (tłum. D. Konowrocka-Sawa). Warszawa: Wydawnictwo Poradnia K.
  Google Scholar

Rule, A. (2022). Ted Bundy. Bestia obok mnie (tłum. B. Czartoryski). Kraków: Wydawnictwo Sine Qua Non.
  Google Scholar

Schmid, D. (2005). Natural Born Celebrities: Serial Killers in American Culture. Chicago: The University of Chicago Press.
DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226738703.001.0001   Google Scholar

Seltzer, M. (1998). Serial Killers: Death and Life in America’s Wound Culture. New York: Routledge.
  Google Scholar

Smith, M. (2004). Engaging Characters: Fiction, Emotion, and the Cinema. Oxford: Clarendon Press.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-28

Cited By / Share

Korczarowska, N. (2023) „Amerykańskie seriale «true crime» o seryjnych mordercach w streamingu”, Kwartalnik Filmowy, (124), s. 139–160. doi: 10.36744/kf.1702.

Autorzy

Natasza Korczarowska 
natasza.korczarowska@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki Polska
https://orcid.org/0000-0003-3130-128X

Dr hab., profesor w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w historii filmu polskiego, europejskim kinie współczesnym i problematyce historiofotii. Opublikowała książki: Ojczyzny prywatne (2007) oraz Inne spojrzenie (2013, poświęcona wyobrażeniom historii w polskim filmie fabularnym po 1965 r.). Od 2008 r. współpracuje z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy projekcie edukacyjnym Akademia Polskiego Filmu.Statystyki

Abstract views: 183
PDF downloads: 145


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Natasza Korczarowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.


Inne teksty tego samego autora