Nr 109 (2020): Przestrzeń architektoniczna w filmieWydanie numeru współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

pisffinace2.jpg

Wydanie numeru zostało dofinansowane przez Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami ze środków III Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców.

ptbfm2.jpg


Od redakcji

Karolina Kosińska
4
Architektura i narracja

Kadrowanie społeczeństwa

Korespondencja mediów

Okiem i uchem

Książki o filmie

Teresa Rutkowska
200-205
Table des matières

Teresa Rutkowska
224