Bolesławski wasz i nasz


Abstrakt

Praca zbiorowa Ryszard Bolesławski. Jego twórczość i jego czasy – Richard Boleslavsky. His Work and His Times (2018) pod redakcją Barbary Osterloff została wydana przez warszawską Akademię Teatralną i jest pokłosiem międzynarodowej sesji poświęconej temu artyście. Każdy z tekstów został wydrukowany w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Obok tekstów autorów polskich (m.in. Barbara Osterloff, Marek Kulesza, Joanna Wojnicka, Patrycja Włodek, Maciej Wojtyszko) znajdziemy tam eseje badaczy amerykańskich (Tino Balio czy Sharon Marie Carnicke) bądź rosyjskich (Siergiej Czerkasski, Polina Stiepanowa, Nadieżda Szybajewa). Bolesławski (1889-1937) był reżyserem teatralnym i filmowym, aktorem i nauczycielem aktorstwa, a także autorem teorii gry aktorskiej, którą sformułował w zbiorze wykładów Aktorstwo. Sześć pierwszych lekcji. Zrobił karierę w Hollywood (zrealizował tam dwadzieścia filmów), jednak pozostaje niedoceniony w ojczyźnie. Tom ma przywrócić mu należne miejsce w rodzimej historii teatru i filmu. Prezentuje szeroką skalę jego aktywności artystycznej, unikając jednak tonu hagiograficznego. Na uwagę zasługują zwłaszcza teksty poświęcone jego teorii aktorstwa, która zyskała rangę międzynarodową i jest praktykowana do dziś.


Słowa kluczowe

Ryszard Bolesławski; kino polskie

Bolesławski, R. (2013). Aktorstwo. Sześć pierwszych lekcji (tłum. M. Połatyński). Toronto: Atlas Stage Production Canada – PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi.

Kulesza, M. (1989). Ryszard Bolesławski. Umrzeć w Hollywood. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Lubelski, T. (2015). Historia kina polskiego 1895-2014. Kraków: Universitas.

Osterloff, B. (red.) (2018). Ryszard Bolesławski. Jego twórczość i jego czasy (Richard Boleslavsky. His Work and His Times). Warszawa: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza.

Pobierz

Opublikowane : 2020-05-25


Rutkowska, T. (2020) „Bolesławski wasz i nasz”, Kwartalnik Filmowy, (109), s. 200-205. doi: 10.36744/kf.276.

Teresa Rutkowska  tz.rutkowska@gmail.com
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2888-9206

Emerytowana redaktor naczelna „Kwartalnika Filmowego”. Publikuje w „Nowych Książkach”; tłumaczka. Interesuje się problemami narracji i relacji między obrazem a słowem w filmie.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA