Patrzeć i nasłuchiwać

Materiał nierecenzowany

Teresa Rutkowska

tz.rutkowska@gmail.com
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-2888-9206

Abstrakt

Wspomnienie o Profesorze Marcinie Giżyckim (1951-2022). (Materiał nierecenzowany).


Słowa kluczowe:

Marcin Giżycki

Nie dotyczy / Not applicable
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-31

Cited By / Share

Rutkowska, T. (2022) „Patrzeć i nasłuchiwać”, Kwartalnik Filmowy, (120), s. 229–231. doi: 10.36744/kf.1432.

Autorzy

Teresa Rutkowska 
tz.rutkowska@gmail.com
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-2888-9206

Emerytowana redaktor naczelna „Kwartalnika Filmowego”. Publikuje w „Nowych Książkach”; tłumaczka. Interesuje się problemami narracji i relacji między obrazem a słowem w filmie.Statystyki

Abstract views: 227
PDF downloads: 112


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Teresa Rutkowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.


Podobne artykuły

1 2 3 4 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.