Tako rzecze artysta

Marcin Giżycki

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (Polska)

Abstrakt

W tekście zostały omówione cztery spektakularne przypadki artystycznego zawłaszczenia cudzych artefaktów: Fountain Marcela Duchampa z 1917 r.; napisanie od nowa, słowo w słowo, Don Kichota przez Pierre’a Menarda, bohatera opowiadania Borgesa z 1939 r.; przefotografowanie zdjęć Walkera Evansa przez Sherrie Levine w 1981 r. i wystawienie ich jako własnych dzieł artystki (After Walker Evans); oraz film found footage Williama E. Jonesa Tearoom z 2007 r., na który złożył się wyłącznie niezmieniony policyjny zapis dokonany w toalecie będącej miejscem schadzek homoseksualistów. Autor pokazuje, jak takie akty stają się zaraźliwe i wywołują lawinę następnych zawłaszczeń i tak już zawłaszczonych dzieł.


Słowa kluczowe:

Marcel Duchamp, Pierre Menard, Walker Evans, William E. Jones, Sherrie Levine

J. L. Borges, Pierre Menard, autor Don Kichota, tłum. Andrzej Sobol-Jurczykowski, w: tegoż: Fikcje, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa1972.
  Google Scholar

C. Owens, Sherrie Levine at A&M Artworks, „Art in America” 1982 (lipiec), nr 6.
  Google Scholar

Ch. Chang, Ill Flagrante Delicto: William E. Jones collaborates with the police in Tearoom, „Film Comment” 2008, July-August.
  Google Scholar

T. Basbøll, Originality, Plagiarism and Pierre Menard, A (retired) weblog by Thomas Basbøll, http://secondlanguage.blogspot.com/2014/11/originality-plagiarism-and-pierre-menard.html (dostęp: 6.12.2018).
  Google Scholar

H. Giskin, Borges’ Revisioning of Reading in „Pierre Menard, Author of The Quixote”. „Variaciones Borges” 2005, t. 19.
  Google Scholar

A. Breton i P. Éluard, Dictionnaire abrégé du Surréalisme, w: A. Breton, Œuvres complètes, t. II, Gallimard, Paris 1992.
  Google Scholar

R. Barthes, Śmierć autora, tłum. M. P. Markowski, „Teksty Drugie” 1999, nr 1/2 (54/55), s. 247-251.
  Google Scholar

S. Levine, Five Comments, w: Blasted Allegories: An Anthology of Writings by Contemporary Artists, red. B. Wallis, New York-Cambridge, MIT Press, 1987.
  Google Scholar

https://www.mandiberg.com/aftersherrielevine-com. (dostęp: 06.12.18)
  Google Scholar

C. Tompkins, Duchamp: A Biography,, London, Pimlico 1998.
  Google Scholar

W. Andersen, Marcel Duchamp: The Failed Messiah, Èditions Fabriart, Genève 2010, wyd. Kindle, lok. 1360.
  Google Scholar

B. Moores, Whose Words?: Text and Authorship in Pierre Menard, Autor del Quijote, “Pivot: A Journal of Interdisciplinary Studies & Thought” 2011, t. 1, nr 1.
DOI: https://doi.org/10.25071/2369-7326.32161   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-12-31

Cited By / Share

Giżycki, M. (2018) „Tako rzecze artysta”, Kwartalnik Filmowy, (104), s. 229–234. doi: 10.36744/kf.1872.

Autorzy

Marcin Giżycki 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Polska

Krytyk i historyk sztuki; autor książek z dziedziny historii filmu i zjawisk kultury artystycznej. Wykładowca w Rhode Island School of Design w USA, profesor w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warsza­wie. Opublikował m.in. Nie tylko Disney - rzecz o kinie animowanym (2000), Koniec i co dalej? (2001), Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku (2002), Wenders do domu! Europejskie filmy o Ameryce i ich recepcja w Stanach Zjednoczonych (2006).Statystyki

Abstract views: 65
PDF downloads: 25


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Marcin Giżycki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.