… Zostały tylko fotosy. Nieistniejące filmy Cindy Sherman

Marcin Giżycki

mgizycki@hotmail.com
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7525-0205

Abstrakt

Przedmiotem eseju są liczne związki twórczości amerykańskiej fotografki Cindy Sherman z kinem, których przejawem jest nie tylko jej słynny cykl Fotosów bez tytułu (1977-1980), ale też krótki film animowany Ubranka dla lalek (1975), zrobiony jeszcze podczas studiów, oraz horror Morderczyni z 1997 r. Autor zastanawia się, na ile poszczególne fotografie z tego cyklu są inspirowane konkretnymi filmami i jaki jest związek własnych filmów artystki z jej zdjęciami. Przywołuje też twórczość innego znanego artysty, Edwarda Hoppera, w którego obrazach również można dostrzec zatrzymane kadry filmowe. Wreszcie omawia filmy z lat 90. ubiegłego wieku zrealizowane przez innych artystów z pokolenia Sherman: Davida Salle’a, Roberta Longo i Juliana Schnabla.


Słowa kluczowe:

Cindy Sherman, Edward Hopper, Pictures Generation, fotosy filmowe

Baudrillard, J. (1996). Precesja symulakrów (tłum. P. Czapliński). W: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów (ss. 175-189). Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
  Google Scholar

Cain, A. (2016, 2 czerwca). A Brief History of Cindy Sherman and Feminism. Artsy. https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-is-cindy-sherman-a-feminist
  Google Scholar

Denson, R. (2012, 3 maja, aktualizacja 6 grudnia 2017). Cindy Sherman as Orson Welles... as John Ford... as Vittorio De Sica... as Alfred Hitchcock... as.... HuffPost. https://www.huffpost.com/entry/before-there-was-cindy-sh_b_1312622
  Google Scholar

Elley, D. (1997, 20 sierpnia). „Office Killer”. Variety. https://variety.com/1997/film/reviews/office-killer-1117340046
  Google Scholar

Greenberg, J., Jordan, S. (2017). Meet Cindy Sherman: Artist, Photographer, Chameleon. New York: Roaring Brook Press.
  Google Scholar

Hopson, Ch. (br). Tormented Torsos, the Pornographic Imagination, and Articulated Minors: The Works of Hans Bellmer and Cindy Sherman. https://www.aca-demia.edu/2499667/Tormented_Torsos_the_Pornographic_Imagination_and_Articulated_Minors_The_Works_of_Hans_Bellmer_and_Cindy_Sherman
  Google Scholar

Irzykowski, K. (1924). Dziesiąta muza. Zagadnienia estetyczne kina, Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza.
  Google Scholar

Jones, J. (2012, 26 listopada). Why I’m seduced by Cindy Sherman’s Sex Pictures. The Guardian. https://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanjonesb¬log/20-12/nov/26/cindy-sherman-sex-pictures
  Google Scholar

Krauss, R. (1999). Bachelors. Cambridge: MIT Press.
  Google Scholar

Lévi-Strauss, C. (1985). Drogi masek (tłum. M. Dobrowolska). Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
  Google Scholar

Marzoni, A. (2015, 30 września). When SoHo Met Hollywood: Revisiting ’90s Films by ’80s Art Stars. ARTnews. https://www.artnews.com/art-news/news/when-soho-met-hollywood-revisiting-the-90s-films-of-the-80s-art-stars-5043
  Google Scholar

Morris, C. (1999). The Essential Cindy Sherman. New York: Harry N. Abrams, Inc.
  Google Scholar

Rhodes, R. (1982, wrzesień-październik). Cindy Sherman’s „Film Stills”, Parachute. ss. 4-7.
  Google Scholar

Ricciardi, A. (2010). Becoming Woman: From Antonioni to Anne Carson and Cindy Sherman. The Yearbook of Comparative Literature, 56, ss. 6-23.
  Google Scholar

Sherman, C. (2003). The Making of Untitled. W: C. Sherman, The Complete Untitled Film Stills. New York: The Museum of Modern Art.
  Google Scholar

Smith, R. (1997, 30 listopada). ART VIEW: A Horror Movie, Complete with Zombies. The New York Times, sekcja 2, s. 41. https://www.nytimes.com/1997/11/30/movies/art-view-a-horror-movie-complete-withzombies
  Google Scholar

Sontag, S. (2012). Przeciw interpretacji i inne eseje (tłum. D. Żukowski, A. Skucińska, M. Pasicka). Kraków: Wydawnictwo Karakter.
  Google Scholar

Wilde, O. (1923). Krytyk jako artysta I. W: O. Wilde, Dialogi o sztuce. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-11-16

Cited By / Share

Giżycki, M. (2021) „… Zostały tylko fotosy. Nieistniejące filmy Cindy Sherman”, Kwartalnik Filmowy, (115), s. 239–248. doi: 10.36744/kf.827.

Autorzy

Marcin Giżycki 
mgizycki@hotmail.com
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Polska
https://orcid.org/0000-0001-7525-0205

Krytyk i historyk sztuki; autor książek z dziedziny historii filmu i zjawisk kultury artystycznej. Wykładowca w Rhode Island School of Design w USA, profesor w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Opublikował m.in.: Nie tylko Disney – rzecz o filmie animowanym (2000), Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku (2001), Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku (2002), Wenders do domu! Europejskie filmy o Ameryce i ich recepcja w Stanach Zjednoczonych (2006).Statystyki

Abstract views: 346
PDF downloads: 227


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Marcin Giżycki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.