Kalendarium życia i twórczości Zenona Wasilewskiego

Marcin Giżycki

mgizycki@hotmail.com
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7525-0205

Abstrakt

Kalendarium życia i twórczości Zenona Wasilewskiego (1903-1966) – malarza, karykaturzysty i pioniera polskiego filmu lalkowego.


Słowa kluczowe:

Zenon Wasilewski, film kukiełkowy, film lalkowy

Baraniecki, K. (1966). O Zenonie Wasilewskim. Odgłosy, 9 (19), s. 7.
  Google Scholar

Broniewska, J. (1953). Z notatnika korespondenta wojennego. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
  Google Scholar

Grun, A. (1966). Worek Judaszów. Odgłosy, 9 (15), s. 8.
  Google Scholar

Putrament, J. (1962). Pół wieku. Tom II: Wojna. Warszawa: Czytelnik.
  Google Scholar

Witz, I. (1960). Przechadzka po warszawskich wystawach. Życie Warszawy, (274), s. 3.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-12-31

Cited By / Share

Giżycki, M. (2020) „Kalendarium życia i twórczości Zenona Wasilewskiego”, Kwartalnik Filmowy, (112), s. 181–194. doi: 10.36744/kf.477.

Autorzy

Marcin Giżycki 
mgizycki@hotmail.com
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Polska
https://orcid.org/0000-0001-7525-0205

Krytyk i historyk sztuki; autor książek z dziedziny historii filmu i zjawisk kultury artystycznej. Wykładowca w Rhode Island School of Design w USA, profesor w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Opublikował m.in.: Nie tylko Disney – rzecz o kinie animowanym (2000), Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku (2001), Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku (2002), Wenders do domu! Europejskie filmy o Ameryce i ich recepcja w Stanach Zjednoczonych (2006).Statystyki

Abstract views: 332
PDF downloads: 243


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Marcin Giżycki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.