Kalendarium życia i twórczości Zenona Wasilewskiego


Abstrakt

Kalendarium życia i twórczości Zenona Wasilewskiego (1903-1966) – malarza, karykaturzysty i pioniera polskiego filmu lalkowego.


Słowa kluczowe

Zenon Wasilewski; film kukiełkowy; film lalkowyBaraniecki, K. (1966). O Zenonie Wasilewskim. Odgłosy, 9 (19), s. 7.

Broniewska, J. (1953). Z notatnika korespondenta wojennego. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Grun, A. (1966). Worek Judaszów. Odgłosy, 9 (15), s. 8.

Putrament, J. (1962). Pół wieku. Tom II: Wojna. Warszawa: Czytelnik.

Witz, I. (1960). Przechadzka po warszawskich wystawach. Życie Warszawy, (274), s. 3.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


Giżycki, M. (2020) „Kalendarium życia i twórczości Zenona Wasilewskiego”, Kwartalnik Filmowy, (112), s. 181-194. doi: 10.36744/kf.477.

Marcin Giżycki  mgizycki@hotmail.com
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7525-0205

Krytyk i historyk sztuki; autor książek z dziedziny historii filmu i zjawisk kultury artystycznej. Wykładowca w Rhode Island School of Design w USA, profesor w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Opublikował m.in.: Nie tylko Disney – rzecz o kinie animowanym (2000), Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku (2001), Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku (2002), Wenders do domu! Europejskie filmy o Ameryce i ich recepcja w Stanach Zjednoczonych (2006).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA