Zbuntowane oko

Marcin Giżycki

mgizycki@hotmail.com
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7525-0205

Abstrakt

Oko fascynuje artystów, pisarzy i filmowców od dawna. Najczęściej jednak i w literaturze, i w kinie pojawia się w szokującym kontekście – jest wyłupiane, oślepiane itp.  Autor zastanawia się nad tym fenomenem, ale skupia się na dwóch filmach, które nie epatują okrucieństwem: Filmie Samuela Becketta i Alana Schneidera z 1965 r. i Klatce Sidneya Petersona z 1947 r. Oba filmy trwają dwadzieścia kilka minut i są nieme, ale łączy je też to, że można je interpretować, jako opowieści o rozdwojeniu jaźni.


Słowa kluczowe:

oko, Beckett, Peterson

Bataille, G. (1991). Historia oka i inne historie (tłum. T. Komendant, W. Gilewski i I. Kania). Kraków: Oficyna Literacka.
  Google Scholar

Beckett, S. (1969). Film: A Film Script. New York: Grove/Atlantic, Incorporated.
  Google Scholar

Deleuze, G. (2008). Kino. 1. Obraz ruch (tłum. J. Margański). Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  Google Scholar

Desjarlais, R. (2018). The Blind Man: A Phantasmography. New York: Fordham University Press.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv75d9w3   Google Scholar

Gross, E. (2018, 27 lutego). Janet Leigh Reflects on That Famous ‘Psycho’ Shower Scene In a Recovered Interview. Woman’s World. https://www.womansworld.com/posts/entertainment/janet-leigh-psycho-154863
  Google Scholar

Kaplan, J. A. (2000). Remedios Varo: Unexpected Journeys, New York-London: Abbeville Press Publishers.
  Google Scholar

Koschany, R. (2018). Fenomenologia obrazów filmowych. Wideoesej jako krytyka tematyczna i sztuka interpretacji. Kwartalnik Filmowy, 104, ss. 24-34.
  Google Scholar

Paraskeva, A. (2017). Samuel Beckett and Cinema. London – Oxford – New York – New Delhi – Sydney: Blomsbury.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781474219280   Google Scholar

Perlmutter, R. (1977). Beckett’s Film and Beckett and Film. Journal of Modern Literature, 1, ss. 83-94.
  Google Scholar

Renan, S. (1967). An Introduction to the American Underground Film. New York: P. Dutton.
  Google Scholar

Sitney, P. A. (1974). Visionary Film: The American Avant-Garde. New York: Oxford University Press.
  Google Scholar

Peterson, S. (1980). The Dark of the Screen. New York: New York University Press.
  Google Scholar

Swoboda, T. (2010). Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-11-13

Cited By / Share

Giżycki, M. (2020) „Zbuntowane oko”, Kwartalnik Filmowy, (111), s. 258–266. doi: 10.36744/kf.443.

Autorzy

Marcin Giżycki 
mgizycki@hotmail.com
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Polska
https://orcid.org/0000-0001-7525-0205

Krytyk i historyk sztuki; autor książek z dziedziny historii filmu i zjawisk kultury artystycznej. Wykładowca w Rhode Island School of Design w USA, profesor w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Opublikował m.in.: Nie tylko Disney – rzecz o kinie animowanym (2000), Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku (2001), Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku (2002), Wenders do domu! Europejskie filmy o Ameryce i ich recepcja w Stanach Zjednoczonych (2006).Statystyki

Abstract views: 281
PDF downloads: 224


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Marcin Giżycki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.