Zbuntowane oko

Marcin Giżycki

mgizycki@hotmail.com
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7525-0205

Abstrakt

Oko fascynuje artystów, pisarzy i filmowców od dawna. Najczęściej jednak i w literaturze, i w kinie pojawia się w szokującym kontekście – jest wyłupiane, oślepiane itp.  Autor zastanawia się nad tym fenomenem, ale skupia się na dwóch filmach, które nie epatują okrucieństwem: Filmie Samuela Becketta i Alana Schneidera z 1965 r. i Klatce Sidneya Petersona z 1947 r. Oba filmy trwają dwadzieścia kilka minut i są nieme, ale łączy je też to, że można je interpretować, jako opowieści o rozdwojeniu jaźni.


Słowa kluczowe:

oko, Beckett, Peterson

Bataille, G. (1991). Historia oka i inne historie (tłum. T. Komendant, W. Gilewski i I. Kania). Kraków: Oficyna Literacka.
  Google Scholar

Beckett, S. (1969). Film: A Film Script. New York: Grove/Atlantic, Incorporated.
  Google Scholar

Deleuze, G. (2008). Kino. 1. Obraz ruch (tłum. J. Margański). Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  Google Scholar

Desjarlais, R. (2018). The Blind Man: A Phantasmography. New York: Fordham University Press.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv75d9w3   Google Scholar

Gross, E. (2018, 27 lutego). Janet Leigh Reflects on That Famous ‘Psycho’ Shower Scene In a Recovered Interview. Woman’s World. https://www.womansworld.com/posts/entertainment/janet-leigh-psycho-154863
  Google Scholar

Kaplan, J. A. (2000). Remedios Varo: Unexpected Journeys, New York-London: Abbeville Press Publishers.
  Google Scholar

Koschany, R. (2018). Fenomenologia obrazów filmowych. Wideoesej jako krytyka tematyczna i sztuka interpretacji. Kwartalnik Filmowy, 104, ss. 24-34.
  Google Scholar

Paraskeva, A. (2017). Samuel Beckett and Cinema. London – Oxford – New York – New Delhi – Sydney: Blomsbury.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781474219280   Google Scholar

Perlmutter, R. (1977). Beckett’s Film and Beckett and Film. Journal of Modern Literature, 1, ss. 83-94.
  Google Scholar

Renan, S. (1967). An Introduction to the American Underground Film. New York: P. Dutton.
  Google Scholar

Sitney, P. A. (1974). Visionary Film: The American Avant-Garde. New York: Oxford University Press.
  Google Scholar

Peterson, S. (1980). The Dark of the Screen. New York: New York University Press.
  Google Scholar

Swoboda, T. (2010). Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-11-13

Cited By / Share

Giżycki, M. (2020) „Zbuntowane oko”, Kwartalnik Filmowy, (111), s. 258–266. doi: 10.36744/kf.443.

Autorzy

Marcin Giżycki 
mgizycki@hotmail.com
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Polska
https://orcid.org/0000-0001-7525-0205

Krytyk i historyk sztuki; autor książek z dziedziny historii filmu i zjawisk kultury artystycznej. Wykładowca w Rhode Island School of Design w USA, profesor w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Opublikował m.in.: Nie tylko Disney – rzecz o kinie animowanym (2000), Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku (2001), Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku (2002), Wenders do domu! Europejskie filmy o Ameryce i ich recepcja w Stanach Zjednoczonych (2006).Statystyki

Abstract views: 138
PDF downloads: 168


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Marcin Giżycki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA