Król(owa) kampu

Marcin Giżycki

mgizycki@hotmail.com
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7525-0205

Abstrakt

Tekst jest spojrzeniem na fenomen grupy Queen przez pryzmat filmu Bohemian Rhapsody oraz wystawy Notes on Fashion w Metropolitan Museum w Nowym Jorku, inspirowanej sławnym tekstem Susan Sontag Notes on Camp z 1964 r. Autor dowodzi, że film Bryana Singera, chociaż dość powierzchowny, odnosi sukces w jednym aspekcie: dobrze ukazuje dochodzenie wokalisty zespołu Freddiego Mercury’ego i reszty grupy Queen do show-biznesowego kampu. Giżycki stawia przy tym tezę, że Mercury, który jeszcze jako Farrokh Bulsara studiował w Ealing Art College w Londynie w latach 60., musiał znać tekst Sontag i kształtował swoją strategię wizerunkową według jego tez.


Słowa kluczowe:

Queen, Freddie Mercury, Bryan Singer, kamp

Chłopecki, A. Preisner, czyli apologia kiczu, „Tygodnik Powszechny" 1998, no 44, p. 9.
  Google Scholar

Cleto, F. The Spectacle of Camp, In: A. Bolton, Camp: Notes on Fashion, exhibition catalogue, Metropolitan Museum of Art, New York 2019, p. I/42.
  Google Scholar

Ford C., P. Tyler, The young and Evil, Obelisk Press, Paris 1933.
  Google Scholar

Isherwood, C. The Word in the Evening, Random House, New York 1954.
  Google Scholar

Lech F., J. Plewicki, Sześć pomników na 20. rocznicę Frieddiego, „Dwutygodnik” 2011, https://www.dwutygodnik.com/artykul/2873-szesc-pomnikow-na-20-rocznice-freddiego.html
  Google Scholar

Redding Ware, J. Passing English of the Victorian Era: A Dictionary of Heterodox English, Slang, and Phrases, Rutledge and Sons, London 1909.
  Google Scholar

Rose, S. Bohemian Rhapsody Review – Freddie Mercury Biopic Bites the Dust, „The Guardian”, https://www.theguardian.com/film/2018/oct/23/bohemian-rhapsody-review-freddie-mercury-biopic-bites-the-dust
  Google Scholar

Sontag, S. Notatki o kampie, trans. W. Wertenstein, „Literatura na Świecie” 1979, no 9, p. 307-323.
  Google Scholar

Vidal, G. The City and the Pillar, E.P. Dutton, New York 1948.
  Google Scholar

Wolfe, T. The Girl of the Year, In: The Art of Fact: A Historical Anthology of Literary Journalism, ed. K. Kerrene, B. Yagoda, Touchstone, New York 1998, p. 469-479.
  Google Scholar

Woods, A. Freddie Mercury—20 Years On, „The Guardian” 24.11.2011, https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/nov/24/freddie-mercury-queen-20-years-on
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-09-30

Cited By / Share

Giżycki, M. (2019) „Król(owa) kampu”, Kwartalnik Filmowy, (107), s. 237–241. doi: 10.36744/kf.178.

Autorzy

Marcin Giżycki 
mgizycki@hotmail.com
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Polska
https://orcid.org/0000-0001-7525-0205

Krytyk i historyk sztuki; autor książek z dziedziny historii filmu i zjawisk kultury artystycznej. Wykładowca w Rhode Island School of Design w USA, profesor w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Opublikował m.in.: Nie tylko Disney – rzecz o kinie animowanym (2000), Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku (2001), Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku (2002), Wenders do domu! Europejskie filmy o Ameryce i ich recepcja w Stanach Zjednoczonych (2006).Statystyki

Abstract views: 323
PDF downloads: 226


Licencja

Prawa autorskie (c) 2019 Marcin Giżycki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.