Król(owa) kampu


Abstrakt

Tekst jest spojrzeniem na fenomen grupy Queen przez pryzmat filmu Bohemian Rhapsody oraz wystawy Notes on Fashion w Metropolitan Museum w Nowym Jorku, inspirowanej sławnym tekstem Susan Sontag Notes on Camp z 1964 r. Autor dowodzi, że film Bryana Singera, chociaż dość powierzchowny, odnosi sukces w jednym aspekcie: dobrze ukazuje dochodzenie wokalisty zespołu Freddiego Mercury’ego i reszty grupy Queen do show-biznesowego kampu. Giżycki stawia przy tym tezę, że Mercury, który jeszcze jako Farrokh Bulsara studiował w Ealing Art College w Londynie w latach 60., musiał znać tekst Sontag i kształtował swoją strategię wizerunkową według jego tez.


Słowa kluczowe

Queen; Freddie Mercury; Bryan Singer; kampChłopecki, A. Preisner, czyli apologia kiczu, „Tygodnik Powszechny" 1998, no 44, p. 9.

Cleto, F. The Spectacle of Camp, In: A. Bolton, Camp: Notes on Fashion, exhibition catalogue, Metropolitan Museum of Art, New York 2019, p. I/42.

Ford C., P. Tyler, The young and Evil, Obelisk Press, Paris 1933.

Isherwood, C. The Word in the Evening, Random House, New York 1954.

Lech F., J. Plewicki, Sześć pomników na 20. rocznicę Frieddiego, „Dwutygodnik” 2011, https://www.dwutygodnik.com/artykul/2873-szesc-pomnikow-na-20-rocznice-freddiego.html

Redding Ware, J. Passing English of the Victorian Era: A Dictionary of Heterodox English, Slang, and Phrases, Rutledge and Sons, London 1909.

Rose, S. Bohemian Rhapsody Review – Freddie Mercury Biopic Bites the Dust, „The Guardian”, https://www.theguardian.com/film/2018/oct/23/bohemian-rhapsody-review-freddie-mercury-biopic-bites-the-dust

Sontag, S. Notatki o kampie, trans. W. Wertenstein, „Literatura na Świecie” 1979, no 9, p. 307-323.

Vidal, G. The City and the Pillar, E.P. Dutton, New York 1948.

Wolfe, T. The Girl of the Year, In: The Art of Fact: A Historical Anthology of Literary Journalism, ed. K. Kerrene, B. Yagoda, Touchstone, New York 1998, p. 469-479.

Woods, A. Freddie Mercury—20 Years On, „The Guardian” 24.11.2011, https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/nov/24/freddie-mercury-queen-20-years-on

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-31


Giżycki, M. (2019) „Król(owa) kampu”, Kwartalnik Filmowy, (107), s. 237-241. doi: 10.36744/kf.178.

Marcin Giżycki  mgizycki@hotmail.com
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7525-0205

Krytyk i historyk sztuki; autor książek z dziedziny historii filmu i zjawisk kultury artystycznej. Wykładowca w Rhode Island School of Design w USA, profesor w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Opublikował m.in.: Nie tylko Disney – rzecz o kinie animowanym (2000), Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku (2001), Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku (2002), Wenders do domu! Europejskie filmy o Ameryce i ich recepcja w Stanach Zjednoczonych (2006).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA