Nr 115 (2021): Film formy, film treściWydanie numeru współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

pisf2021pl-OK1.jpg


Od redakcji

Karolina Kosińska
4
System – forma

Przepływy

Beata Kosińska-Krippner
102-126
Spektakl

Czytanie formy

Paweł Jaskulski
178-201
Z historii kina

Okiem i uchem

Książki o filmie

Table des matières

Teresa Rutkowska
264