Transnarodowe i narodowe szlaki kina nordyckiego

Teresa Rutkowska

tz.rutkowska@gmail.com
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-2888-9206

Abstrakt

Tadeusz Szczepański, znawca kina skandynawskiego, autor obszernej monografii Ingmara Bergmana i książki o Janie Troellu, wydał obecnie historyczną pracę Kino nordyckie. Pierwsze stulecie (2020), która obejmuje czasy od kina niemego przez okres klasyczny i kino nowej fali po koniec XX w. Ujęcie to uwzględnia złożony fenomen kulturowy, jakim jest kino powstające w pięciu krajach: Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii oraz Islandii. Autor wyodrębnia cechy wspólne, ale także specyfikę narodową cechującą poszczególne kinematografie nordyckie. Postacią kluczową jest w tym wywodzie Ingmar Bergman, jego twórczość, a także wpływ, jaki wywarł na kino tego regionu.


Słowa kluczowe:

kino skandynawskie, Ingmar Bergman, Jan Troell, historia filmu

Hjort, M., Lindquist, U. (red.) (2016). A Companion to Nordic Cinema. Hoboken: Wiley Blackwell.
  Google Scholar

Sundholm, J., Thorsen, I., Andersson, L. G., Hedling, O., Iversen, G., Møller, B. T. (2012). Historical Dictionary of Scandinavian Cinema. Plymouth: Scarecrow Press.
  Google Scholar

Szczepański, T. (1999). Zwierciadło Bergmana. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  Google Scholar

Szczepański, T. (2009). Jan Troell. Kraków: Korporacja Ha!art.
  Google Scholar

Szczepański, T. (2020). Kino nordyckie. Pierwsze stulecie. Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT.
  Google Scholar

Widerberg, B. (1962). Visionen i svensk film. Stockholm: Bonnier.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-11-16

Cited By / Share

Rutkowska, T. (2021) „Transnarodowe i narodowe szlaki kina nordyckiego”, Kwartalnik Filmowy, (115), s. 256–262. doi: 10.36744/kf.859.

Autorzy

Teresa Rutkowska 
tz.rutkowska@gmail.com
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-2888-9206

Emerytowana redaktor naczelna „Kwartalnika Filmowego”. Publikuje w „Nowych Książkach”; tłumaczka. Interesuje się problemami narracji i relacji między obrazem a słowem w filmie.Statystyki

Abstract views: 143
PDF downloads: 157


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Teresa Rutkowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA