Transnarodowe i narodowe szlaki kina nordyckiego

Teresa Rutkowska

tz.rutkowska@gmail.com
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-2888-9206

Abstrakt

Tadeusz Szczepański, znawca kina skandynawskiego, autor obszernej monografii Ingmara Bergmana i książki o Janie Troellu, wydał obecnie historyczną pracę Kino nordyckie. Pierwsze stulecie (2020), która obejmuje czasy od kina niemego przez okres klasyczny i kino nowej fali po koniec XX w. Ujęcie to uwzględnia złożony fenomen kulturowy, jakim jest kino powstające w pięciu krajach: Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii oraz Islandii. Autor wyodrębnia cechy wspólne, ale także specyfikę narodową cechującą poszczególne kinematografie nordyckie. Postacią kluczową jest w tym wywodzie Ingmar Bergman, jego twórczość, a także wpływ, jaki wywarł na kino tego regionu.


Słowa kluczowe:

kino skandynawskie, Ingmar Bergman, Jan Troell, historia filmu

Hjort, M., Lindquist, U. (red.) (2016). A Companion to Nordic Cinema. Hoboken: Wiley Blackwell.
  Google Scholar

Sundholm, J., Thorsen, I., Andersson, L. G., Hedling, O., Iversen, G., Møller, B. T. (2012). Historical Dictionary of Scandinavian Cinema. Plymouth: Scarecrow Press.
  Google Scholar

Szczepański, T. (1999). Zwierciadło Bergmana. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  Google Scholar

Szczepański, T. (2009). Jan Troell. Kraków: Korporacja Ha!art.
  Google Scholar

Szczepański, T. (2020). Kino nordyckie. Pierwsze stulecie. Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT.
  Google Scholar

Widerberg, B. (1962). Visionen i svensk film. Stockholm: Bonnier.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-11-16

Cited By / Share

Rutkowska, T. (2021) „Transnarodowe i narodowe szlaki kina nordyckiego”, Kwartalnik Filmowy, (115), s. 256–262. doi: 10.36744/kf.859.

Autorzy

Teresa Rutkowska 
tz.rutkowska@gmail.com
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-2888-9206

Emerytowana redaktor naczelna „Kwartalnika Filmowego”. Publikuje w „Nowych Książkach”; tłumaczka. Interesuje się problemami narracji i relacji między obrazem a słowem w filmie.Statystyki

Abstract views: 165
PDF downloads: 172


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Teresa Rutkowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.