Pani Profesor


Abstrakt

Wspomnienie o Profesor Alicji Helman (1935-2021).


Słowa kluczowe

Alicja HelmanNie dotyczy / Not applicable

Pobierz

Opublikowane : 2021-05-13


Rutkowska, T. (2021) „Pani Profesor”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 222-224. doi: 10.36744/kf.759.

Teresa Rutkowska  tz.rutkowska@gmail.com
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2888-9206

Emerytowana redaktor naczelna „Kwartalnika Filmowego”. Publikuje w „Nowych Książkach”; tłumaczka. Interesuje się problemami narracji i relacji między obrazem a słowem w filmie.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA