To Sang Fotostudio/„To Sang Fotostudio”: koda – Alicja – sens

Andrzej Pitrus

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński (Polska)

Abstrakt

Sequel lub koda artykułu poświęconego filmowi To Sang Fotostudio, który został opublikowany w setnym, jubileuszowym wydaniu „Kwartalnika Filmowego”. Autor postanowił odwiedzić miejsce, gdzie nakręcono dokument Johana van der Keukena, nie tyle po to, by przeprowadzić tam śledztwo, ile by zrealizować rodzaj eksperymentu – wizyta miała stanowić okazję do otwarcia się na doświadczenie, z założenia niekompletne i zamknięte w obrębie kilku dni. Tekst jest nie tyle uzupełnieniem interpretacji zawartej w poprzednim artykule, ile raczej próbą zastanowienia się nad wartością poznawczą indywidualnego doświadczenia w kontekście rozpoznania możliwych znaczeń dzieła filmowego. Pitrus przyjmuje postawę skrajnie subiektywną, ale sugeruje, że i takie odczytania mogą mieć sens dla czytelnika. W wyprawie brali także udział bliski przyjaciel autora Artur Piskorz i Miłość Jego Życia – Alicja Helman. Ich obecność była wielce znacząca dla powodzenia przedsięwzięcia.


Słowa kluczowe:

Johan van der Keuken, Alicja Helman, Artur Piskorz

T. Flowers, God's Invitation: Meditations on a Covenant Relationship, Paulist Press, Mahwah: 2011,
  Google Scholar

R. Escarpit, „Creative Treason” as a Key to Literature, „Yearbook of Comparative and General Literature” 1961, Vol. X, no 10.
  Google Scholar

V. Mason-John, Our Crowning Glory, w: Hair Power, Skin Revolution, red. N. Moore, Matador, Leicester 2010.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-09-30

Cited By / Share

Pitrus, A. (2018) „ To Sang Fotostudio/«To Sang Fotostudio»: koda – Alicja – sens”, Kwartalnik Filmowy, (103), s. 218–226. doi: 10.36744/kf.1928.

Autorzy

Andrzej Pitrus 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński Polska

Profesor w Instytucie Sztuk Au­diowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaj­muje się głównie nowymi mediami i ich wykorzystaniem w sztuce współczesnej; spora­dycznie wraca do dawnych zainteresowań filmo­wych, skupiając uwagę przede wszystkim na kinie eksperymentalnym i autorskim.Statystyki

Abstract views: 47
PDF downloads: 23


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Andrzej Pitrus

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.