Pozbawiony tytułu esej o podróży do domu, którego nie ma i może nigdy nie będzie, albo do domu, który kiedyś należał do kogoś zupełnie innego

Andrzej Pitrus

andrzej@pitrus.com.pl
Uniwersytet Jagielloński (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-5381-3377

Abstrakt

Autor podejmuje problem imigracji z perspektywy opartej na założeniu, że człowiek zmieniający – z różnych powodów – miejsce zamieszkania odgrywa pewną rolę. Inną rolę ma z kolei do wykonania „swój” spotykający się z „obcym”. Pitrus skupia się na utworach z pogranicza sztuk – są to zawsze dzieła łączące elementy kina i teatru czy też – szerzej – sztuk performatywnych. Artyści wypowiadający się na temat różnego rodzaju „wędrówek ludów” używają takiej hybrydowej formy, by skłonić widza do wejścia w rolę obcego lub tego, kto się z nim spotyka. Andrzej Pitrus pisze między innymi o pracach Ariane Mnouchkine, Romea Castellucciego i Pippo Delbono.


Słowa kluczowe:

imigracja, migracja

Bay-Cheng S., Portal: Time and Stace. Temporality, in: Mapping Intermediality in Performance, ed. S. Bay-Cheng, Ch. Kattenbelt, A. Lavender, R. Nelson, Amsterdam University Press, Amsterdam 2010.
DOI: https://doi.org/10.5117/9789089642554   Google Scholar

Colonialism and Beyond: Race and Migration from a Postcolonial Perspective, ed. E. Bischoff, E. Engel, Lit Verlag, Berlin – Wien 2013.
  Google Scholar

For a Political Theatre: Pippo Delbono in conversation with Alessandra De Martino, in: P. Puppa, A. De Martino, P. Toninato, Differences on Stage, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2013.
  Google Scholar

Jeffers A., Refugees, Theatre, and Crisis Performing Global Identities, Palgrave Macmillan, London 2012.
DOI: https://doi.org/10.1057/9780230354821   Google Scholar

Miller J. A., Turkish Guest Workers in Germany: Hidden Lives and Contested Borders, University of Toronto Press, Toronto 2018.
DOI: https://doi.org/10.3138/9781487515096   Google Scholar

Miller J., Ariane Mnouchkine, Routledge, London – New York 2018.
DOI: https://doi.org/10.4324/9781351174909   Google Scholar

Sint Nicolaas E., Shackles and Bonds: Suriname and the Netherlands From 1600, Vantilt Publishers, Nijmegen 2018.
  Google Scholar

Williams D., Collaborative Theatre. Le Théâtre du Soleil Sourcebook, Routledge, London – New York 2005.
DOI: https://doi.org/10.4324/9780203981955   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-09-30

Cited By / Share

Pitrus, A. (2019) „Pozbawiony tytułu esej o podróży do domu, którego nie ma i może nigdy nie będzie, albo do domu, który kiedyś należał do kogoś zupełnie innego”, Kwartalnik Filmowy, (107), s. 206–214. doi: 10.36744/kf.174.

Autorzy

Andrzej Pitrus 
andrzej@pitrus.com.pl
Uniwersytet Jagielloński Polska
https://orcid.org/0000-0002-5381-3377

Medioznawca i filmoznawca; pracuje w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieszka w Torrevieja. Nadal szuka języka, który pozwoli pogodzić akademicką pasję poznania z pragnieniem nazywania rzeczy i zjawisk w sposób prosty. W 2018 r. ukazała się jego książka To nie jest sztuka, panie profesorze poświęcona artystom media artu. W 2019 r. ukazała się jego pierwsza powieść pod tytułem Marieke naga, której bohaterka przeżyła Zagładę. Preferuje towarzystwo dzikich kotów, zwłaszcza pewnej Pumy.Statystyki

Abstract views: 335
PDF downloads: 291


Licencja

Prawa autorskie (c) 2019 Andrzej Pitrus

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.