Pozbawiony tytułu esej o podróży do domu, którego nie ma i może nigdy nie będzie, albo do domu, który kiedyś należał do kogoś zupełnie innego


Abstrakt

Autor podejmuje problem imigracji z perspektywy opartej na założeniu, że człowiek zmieniający – z różnych powodów – miejsce zamieszkania odgrywa pewną rolę. Inną rolę ma z kolei do wykonania „swój” spotykający się z „obcym”. Pitrus skupia się na utworach z pogranicza sztuk – są to zawsze dzieła łączące elementy kina i teatru czy też – szerzej – sztuk performatywnych. Artyści wypowiadający się na temat różnego rodzaju „wędrówek ludów” używają takiej hybrydowej formy, by skłonić widza do wejścia w rolę obcego lub tego, kto się z nim spotyka. Andrzej Pitrus pisze między innymi o pracach Ariane Mnouchkine, Romea Castellucciego i Pippo Delbono.


Słowa kluczowe

imigracja; migracjaBay-Cheng S., Portal: Time and Stace. Temporality, in: Mapping Intermediality in Performance, ed. S. Bay-Cheng, Ch. Kattenbelt, A. Lavender, R. Nelson, Amsterdam University Press, Amsterdam 2010.

Colonialism and Beyond: Race and Migration from a Postcolonial Perspective, ed. E. Bischoff, E. Engel, Lit Verlag, Berlin – Wien 2013.

For a Political Theatre: Pippo Delbono in conversation with Alessandra De Martino, in: P. Puppa, A. De Martino, P. Toninato, Differences on Stage, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2013.

Jeffers A., Refugees, Theatre, and Crisis Performing Global Identities, Palgrave Macmillan, London 2012.

Miller J. A., Turkish Guest Workers in Germany: Hidden Lives and Contested Borders, University of Toronto Press, Toronto 2018.

Miller J., Ariane Mnouchkine, Routledge, London – New York 2018.

Sint Nicolaas E., Shackles and Bonds: Suriname and the Netherlands From 1600, Vantilt Publishers, Nijmegen 2018.

Williams D., Collaborative Theatre. Le Théâtre du Soleil Sourcebook, Routledge, London – New York 2005.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-31


Pitrus, A. (2019) „Pozbawiony tytułu esej o podróży do domu, którego nie ma i może nigdy nie będzie, albo do domu, który kiedyś należał do kogoś zupełnie innego”, Kwartalnik Filmowy, (107), s. 206-214. doi: 10.36744/kf.174.

Andrzej Pitrus  andrzej@pitrus.com.pl
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5381-3377

Medioznawca i filmoznawca; pracuje w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieszka w Torrevieja. Nadal szuka języka, który pozwoli pogodzić akademicką pasję poznania z pragnieniem nazywania rzeczy i zjawisk w sposób prosty. W 2018 r. ukazała się jego książka To nie jest sztuka, panie profesorze poświęcona artystom media artu. W 2019 r. ukazała się jego pierwsza powieść pod tytułem Marieke naga, której bohaterka przeżyła Zagładę. Preferuje towarzystwo dzikich kotów, zwłaszcza pewnej Pumy.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA